Δεκέμβριος 2017

• Σταθμός & Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ολοκληρώθηκε η αποδόμηση αρχαιολογικών ευρημάτων σε τμήμα της βόρειας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ (Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προκαταρκτικές εργασίες για κατασκευή invert σηράγγων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κλεισίματος νοτίου ανοίγματος (φρεάτιο ΤΒΜ).
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των προσβάσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των προσβάσεων του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των φρεατίων αερισμού της διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλαγιοκάλυψης και της οροφής του μεταλλικού κτηρίου και η κατασκευή επενδύσεων μαρμάρου στα κλιμακοστάσια. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων και εφαρμογής χρωματισμών στο ΚΕΛ. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης μεταλλικής κατασκευής, βαφής στεγάστρων, τοιχοποιίας και εφαρμογής χρωματισμών καθώς και οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης κτηρίου παιδικού σταθμού. Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή υποβάσεων τροχιάς, τοιχίων μόνιμης επένδυσης και κεφαλοδέσμων και η κατασκευή δικτύων και φρεατίων.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης και αποκατάστασης ΟΚΩ.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση