Δεκέμβριος 2017

• Φρέαρ Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -4.
• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθαίρεση αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος (επίπεδο οροφής) και η εφαρμογή Γ΄ φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
• Διασταύρωση ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ. Σε εξέλιξη η κατασκευή επιχρισμάτων.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της δυτικής εισόδου. Σε εξέλιξη η εφαρμογή Ε΄φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή προσβάσεων και τοιχοποιίας, η εφαρμογή χρωματισμών επί της τοιχοποιίας και η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας και της βορειοανατολικής πρόσβασης του σταθμού καθώς και η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης της 2ης διασταύρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της νότιας πρόσβασης του σταθμού καθώς και η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής και της τοιχοποιίας της 2ης διασταύρωσης.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή του τελικού επιπέδου στα τμήματα 2 και 3.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη η διάνοιξη της σήραγγας 2, στο μεσοδιάστημα «Καλαμαριά – Δ. Νομαρχίας» με το ΤΒΜ2 «Έλλη».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση