Πιστοποίηση ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Πιστοποίηση ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., λειτουργώντας από το 1991, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, εξασφαλίζει την κατασκευή ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και καλαίσθητου δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο, μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και των όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Με το Ν.4070/2012 η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες της «στο σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση, επίβλεψη και έλεγχο των δικτύων έργων σταθερής τροχιάς σε αστικό περιβάλλον (εκτός του δικτύου ΟΣΕ), στην υλοποίηση αστικών παρεμβάσεων και στην εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Από το Μάρτιο του 2012, με απόφαση της Διοίκησης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η εταιρεία προχώρησε στην εφαρμογή ενός Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας» και του ΕΛΟΤ 1429:2008 «Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα», το οποίο πιστοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το Μάιο 2012 από τον Ανεξάρτητο Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS.

H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχοντας Όραμα, Αποστολή και Στόχους (Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της Διοίκησης) και ένα πιστοποιημένο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, επιτυγχάνει έναν από τους στρατηγικούς της στόχους, δηλαδή τη δυνατότητα να κινηθεί με δυναμικό τρόπο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, στην κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου, προσκομίζοντας σημαντικά έσοδα στην εταιρεία.

Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση