Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Ιούνιος 2020

Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μεταφοράς και διανομής σιδηροτροχιών.

Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μεταφοράς και διανομής σιδηροτροχιών.

Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κοπής τοιχείων εγκιβωτισμού της προσωρινής επίχωσης, καθώς και πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή των οδηγών των διαφραγματικών τοίχων της νότιας πρόσβασης.

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του εσωτερικού κλιμακοστασίου, καθώς και εργασίες κατασκευής τοιχοποιΐας στα επίπεδα μεσοπατώματος και -1 και εγκατάστασης δικτύου αποχέτευσης στα επίπεδα -2 και -3.

Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πλωτής πλάκας τροχιάς.

Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης καλωδίων φωτισμού σηράγγων.

Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης βάσεων εξοπλισμού ισχύος έλξης, στο τεχνικό δωμάτιο, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων BACS.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στεγανοποίησης του αντλιοστασίου.

Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης της αλλαγής σιδηροτροχιών.

Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης και ασφαλείας, καθώς και εργασίες κατασκευής σιδηροδρομικής επιδομής (σκυροδέτηση κλίνης τροχιάς).

Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ:Σε εξέλιξη βρίσκονται προπαρασκευαστικές εργασίες σκυροδέτησης κλίνης τροχιάς.

Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη εργασίες δοκού στήριξης θυρών αποβαθρών, καθώς και εργασίες ελέγχου εγκατάστασης του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Κτηριακό Συγκρότημα Ι:  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διάστρωσης πλακιδίων, στον χώρο του πλυντηρίου συρμών, εγκατάστασης επίπλων ,στο εφεδρικό κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ECR), καθώς και εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης, στο επίπεδο +58,00, σχαρών καλωδίων, στα επίπεδα +52,00 και +69,00 και εγκατάστασης συστήματος φωτισμού, στο επίπεδο +52,00.

Κτηριακό συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης, στο επίπεδο +70,40, εγκατάστασης του δικτύου κλιματισμού και σχαρών καλωδίων, στο επίπεδο +58,00, καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας, στα επίπεδα +53,00. Βρίσκονται, επίσης, σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού σηματοδότησης (κυκλώματα γραμμής)

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης κλίνης τροχιάς 1 και εγκατάστασης των προκατασκευασμένων καναλιών καλωδίων της σήραγγας ανοικτού ορύγματος, από τον σταθμό «Ν. Ελβετία» στο Αμαξοστάσιο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 2, μεταξύ «Διασταύρωσης Σιντριβάνι»-«Στ. Πανεπιστήμιο» και της πλωτής πλάκας της διασταύρωσης «Αναλήψεως». Βρίσκονται, επίσης, σε εξέλιξη οι εργασίες σκυροδέτησης κλίνης τροχιάς, μεταξύ των σταθμών «Αναλήψεως» και «Βούλγαρη», καθώς και εργασίες μεταφοράς και διανομής σιδηροτροχιών, στο τμήμα των σηράγγων μεταξύ «Ν. Σιδηροδρομικού σταθμού» και “Στ. Α. Σοφίας».

Print Friendly, PDF & Email

Μάιος 2020

Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης της κεντρικής νησίδας της οδού Μοναστηρίου.

Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης του εσωτερικού ανελκυστήρα.

Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απομάκρυνσης των υλικών προσωρινής κατάχωσης των αρχαιοτήτων.

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης του δυτικού ανοίγματος της πλάκας οροφής.

Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ/ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες επιπέδου οδού.

Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και οι προπαρασκευαστικές εργασίες επιπέδου οδού.

Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.

Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ (Σταθμός & Διασταύρωση): Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης θυρών αποβαθρών (PSD) και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συναρμολόγησης σιδηροτροχιών στην περιοχή αλλαγής.

Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ισχύος έλξης και εγκατάστασης καλωδίων.

Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εσωτερικού ανελκυστήρα.

Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυρανίχνευσης και καλωδίων του συστήματος BACS.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:

Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης στο επίπεδο +69,00.

Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής γυψοσανίδων (ΚΕΛ), εγκατάστασης του δικτύου κλιματισμού στο επίπεδο +47,50, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού σηματοδότησης στο επίπεδο +52,00.

Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σιδηροδρομικής επιδομής σε τμήμα των σηράγγων του έργου.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση