Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Ιούλιος 2018

• Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή επιχρισμάτων στα επίπεδα -1 και -2 του σταθμού καθώς και η κατασκευή βάσεων Η/Μ εξοπλισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και κατασκευής δαπέδων.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή της νότιας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση επόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης και η κατασκευή τοιχίων κατάχωσης στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης στη βόρεια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Γ΄κυκλοφοριακής ρύθμισης – κατασκευή πεζοδρομίων.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια των εξόδων κινδύνου και Η/Μ εγκαταστάσεων (πυρόσβεση, ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμός).
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση).
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις (σχάρες καλωδίων, γειώσεις, ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός).
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης του σταθμού.
• Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη και κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, ολοκληρώθηκε η κατασκευή φεγγιτών της στέγης του μεταλλικού κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας και ψευδοροφών, η κατασκευή μονώσεων επί του δώματος και οι επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια.
Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στέγης στο κτήριο 2.
Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων της πεζογέφυρας.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επαναφοράς αγωγών ΕΥΑΘ στην αρχική τους θέση καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας.

Print Friendly, PDF & Email

Ιούνιος 2018

• Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων (δίκτυο ύδρευσης).
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχοποιίας, στα επίπεδα -1 και -2 του σταθμού καθώς και η υλοποίηση της Κ΄κυκλοφοριακής ρύθμισης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής βάσεων Η/Μ εξοπλισμού.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μεσόπλακας στο νότιο τμήμα.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται εφαρμογή χρωματισμών, η κατασκευή τοιχοποιίας και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (σχάρες καλωδίων, γειώσεις, πυρόσβεση, αυτόματη κατάσβεση, πυρανίχνευση, αερισμός/κλιματισμός, χειρολισθήρες και επενδύσεις κυλιόμενων κλιμάκων, φωτισμός).
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση με κεραμικά πλακίδια, η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (φωτισμός, καλωδιώσεις συστήματος BACS)
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών, η κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και η εφαρμογή χρωματισμών στις οροφές και τους τοίχους.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της δυτικής πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκονται η κατασκευή κλιμακοστασίου της ανατολικής εξόδου κινδύνου και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση, επενδύσεις κυλιόμενων κλιμάκων).
• Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης σταθμού, κατασκευής τοιχοποιίας και επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών, εφαρμογής χρωματισμών και Η/Μ εγκαταστάσεων (πυρόσβεση).
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, η κατασκευή χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας, η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων και Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και η σκυροδέτηση σιδηροτροχιών στο κτήριο συνεργείου επισκευών.
Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή χωρισμάτων στο ΚΕΛ και το κτήριο 9 και Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και η εγκατάσταση σιδηροτροχιών.
Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται ο χρωματισμός τοιχίων αντιστήριξης και η διαμόρφωση βάσης τοιχοποιίας.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διανομή σιδηροτροχιών εντός των σηράγγων, μεταξύ των Χ.Θ. 1+900 και 5+800. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Αλλατίνη-Κανελλοπούλου (τμήμα ΙΙΙ) και αποκατάστασης επιφάνειας και δικτύων ΟΚΩ, στο τμήμα IV.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up