Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη και εγκαταστάσεων Η/Μ.
Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατάχωσης αρχαιοτήτων στο κέλυφος του κυρίως σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής του σταθμού.
Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη κατασκευή της βόρειας πρόσβασης.
Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ/ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού φρεάτων εκτόνωσης καθώς και οι εργασίες μόνωσης αεραγωγών αποβάθρας.
Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας επιπέδου οδού.
Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων και κλιμάκων με πλάκες γρανίτη και μεταλλικές επενδύσεις.
Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης θυρών αποβαθρών και Η/Μ εγκαταστάσεων.
Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών στην ανατολική πρόσβαση.
Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων και κατασκευής βάσεων πεζοδιαδρόμων στη διακλάδωση.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής ηχοαπορροφητικής επένδυσης στους τεχνικούς χώρους.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση υποσκελετών πλαγιοκαλύψεων στην ανατολική όψη καθώς και οι εργασίες κατασκευής κρασπέδων.
Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης σχαρών, καλωδίων και στηριγμάτων δικτύου πυρόσβεσης, σε τμήμα των σηράγγων.
Σήραγγες c&c και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βάσεων πεδοδιαδρόμων.

Print Friendly, PDF & Email

Μάιος 2019

Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην επιφάνεια της οδού.
Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής του σταθμού.
Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -2. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του σταθμού έως την τελική στάθμη του σταθμού, η κατασκευή εσωτερικών τοιχίων και κλιμακοστασίων καθώς και η κατασκευή υδατοστεγάνωσης στη βόρεια πρόσβαση.
Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ/ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης χειρολισθήρων των εξωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων.
Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης των στηθαίων με πλάκες γρανίτη και κατασκευής εξωτερικών στεγάστρων.
Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατακόρυφων επενδύσεων με πλάκες γρανίτη.
Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατακόρυφων επενδύσεων με πλάκες γρανίτη καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης ηχομόνωσης στους τεχνικούς χώρους.
Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης ηχομόνωσης στους τεχνικούς χώρους.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή φεγγιτών στη μεταλλική στέγη, η τοποθέτηση υποσκελετών πλαγιοκαλύψεων στη δυτική όψη, η κατασκευή συστήματος κάλυψης μεταλλικής στέγης καθώς και η τοποθέτηση πλακιδίων στους χώρους υγιεινής. Σε εξέλιξη βρίσκονται, επίσης, οι εργασίες εγκατάστασης ηλεκτροφόρου τροχιάς και κατασκευής έργων υποδομής Η/Μ, εσωτερικών οδών και εξωτερικής περίφραξης του Αμαξοστασίου.
Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις σε τμήμα των σηράγγων.
Σήραγγες c&c και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σκυροδέματος πλήρωσης πυθμένα στη σήραγγα ανοιχτού ορύγματος.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση