Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 • Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκαταστάσεων Η/Μ (πυρόσβεσης, ύδρευσης) καθώς και η κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών στο σταθμό καθώς και η εφαρμογή χρωματισμών.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατάχωσης αρχαιοτήτων στο κέλυφος του κυρίως σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίων του περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια είσοδο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκαταστάσεων Η/Μ (ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας).
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εγκαταστάσεων Η/Μ (γειώσεις, πυρανίχνευση, τηλεπικοινωνίες) ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών στο σταθμό και στα φρέατα.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών στο επίπεδο των αποβαθρών.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επι της τοιχοποιίας.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δαπέδων ενώ συνεχίζεται η εφαρμογή χρωματισμών στις οροφές και στους τοίχους στο επίπεδο αποβαθρών.
 • Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κλιμακοστασίου της ανατολικής εξόδου κινδύνου ενώ συνεχίζονται οι εργασίες επένδυσης με πλάκες γρανίτη και η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια εξόδων.
 • Σταθμός Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης καθώς και οι εργασίες επένδυσης με πλάκες γρανίτη.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

 • Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης επόμενης κυκλοφοριακής φάσης και αποκατάστασης του νοτίου πεζοδρομίου της οδού Μοναστηρίου.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης, αποκατάστασης επιφάνειας μετά τις παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχής της νότιας πρόσβασης καθώς και οι εργασίες κατασκευής τοιχίων κατάχωσης, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση αντηρίδων 1ου και 2ου επιπέδου, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μεσόπλακας στο νότιο τμήμα του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης ικριωμάτων και κατασκευής ξυλοτύπου για την κατασκευή του νότιου τμήματος της πλάκας οροφής του σταθμού καθώς και οι εργασίες κατασκευής εσωτερικών τοιχωμάτων επιπέδου -1 και μικροπασσάλων της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου και η κατασκευή πεζοδρομίων, κατόπιν υλοποίησης της Γ΄κυκλοφοριακής φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και η κατασκευή τοιχίων περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια πρόσβαση.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων (αποχέτευση, πυρόσβεση, μεταλλικές κατασκευές στα φρέατα αερισμού).
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας και Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δαπέδων και Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κλιμακοστασίου ανατολικής εξόδου, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών καθώς και οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με κεραμικά πλακίδια καθώς και οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών και Η/Μ εγκαταστάσεων (σχάρες καλωδίων, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση).
 • Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων όψεων, επενδύσεων με κεραμικά πλακίδια των χώρων υγιεινής καθώς και οι εργασίες κατασκευής σιδηροτροχιών, στον χώρο αποθήκευσης των φορείων των συρμών.

Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επενδύσεων και γυψοσανίδων και τοποθέτησης υαλοπινάκων στο ΚΕΛ και το κτήριο 9, κιγκλιδωμάτων και επενδύσεων μαρμάρων στα κλιμακοστάσια των ΚΕΛ και του κτηρίου 9 καθώς και οι εργασίες κατασκευής οροφής των μεταλλικών στεγάστρων και τοποθέτησης κουφωμάτων στο κτήριο 2.

Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δικτύων και φρεατίων της εσωτερικής περίφραξης, στην περιοχή τροχιάς δοκιμών καθώς και η τοποθέτηση οροφής της πεζογέφυρας.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up