Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Μετρό Θεσσαλονίκης

Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο υποδομής που κατασκευάζεται σήμερα στη χώρα μας, μία επένδυση που για τις δύο υπό κατασκευή γραμμές ξεπερνάει το 1,5 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει τη Θεσσαλονίκη σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, αλλάζοντας τη μορφή του αστικού τοπίου και βελτιώνοντας ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Αττικό Μετρό Α.Ε., το έργο προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του 2023.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης (Βασικό Έργο) έχει μήκος γραμμής 9,6 χλμ., 13 σύγχρονους σταθμούς και ένα Αμαξοστάσιο, συνολικής έκτασης 55 στρεμμάτων, στης περιοχή της Πυλαίας.

Προβλέπεται να έχει 18 υπέρ-αυτόματους driverless συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Βασικού Έργου και της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 313.000 επιβάτες. Επιπροσθέτως, με τη λειτουργία του έργου στο σύνολο του, θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 57.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 212 τόνους ημερησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Δεκέμβριος 2020

Σταθμός ΝΣΣ: Εκτελέσθηκαν εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας και επιχρισμάτων.

Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, στη νότια πρόσβαση.

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των απολήξεων των τοιχίων της νότιας πρόσβασης καθώς και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης της οροφής.

Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σκυροδέματος πλήρωσης της αποβάθρας και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης υποσκελετών στήριξης στομίων αεραγωγών αποβάθρας.

Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής σκυροδέματος πλήρωσης της αποβάθρας.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού/κλιματισμού.

Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών (OTE/SAF), στο επίπεδο τροχιάς 2, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και καλωδιώσεων παροχής ισχύος έλξης.

Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου αυτόματης κατάσβεσης, στον χώρο εξοπλισμού ισχύος έλξης.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:

Κτηριακό συγκρότημα Ι:  Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης συστήματος φωτισμού.

Κτηριακό συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών, κατασκευής υπερυψωμένων δαπέδων, εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, εγκατάστασης συστήματος κλιματισμού, καθώς και εγκατάστασης συστήματος τηλεπικοινωνιών.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των πλωτών πλακών μεταξύ των σταθμών «Αναλήψεως» και «25η Μαρτίου», καθώς και κατασκευής των πλωτών πλακών/αλλαγών τροχιάς στην διακλάδωση «25η Μαρτίου». Βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης της 3ης γραμμής, εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, καθώς και εργασίες χάραξης και  τοποθέτησης εξοπλισμού σηματοδότησης μεταξύ των σταθμών «Πανεπιστήμιο» και «Βούλγαρη».

Print Friendly, PDF & Email

Νοέμβριος 2020

Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου αεραγωγών στο επίπεδο -2.

Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής διαφραγματικών τοίχων, στη νότια πρόσβαση, και πασσάλων υποστήριξης της πλάκας οροφής.

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής απολήξεων τοιχίων της νότιας πρόσβασης.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης.

Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και καλωδιώσεων παροχής ισχύος έλξης.

Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών (OTE/SAF), στο επίπεδο τροχιάς, και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης θυρών αποβαθρών.

Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, καθώς και εργασίες στεγάνωσης και βαφών του αντλιοστασίου του σταθμού.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, στο επίπεδο +74,00, καθώς και εργασίες εγκατάστασης συστήματος φωτισμού στο επίπεδο +63,50.
Κτηριακό συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύων πυρανίχνευσης, στο επίπεδα +53,00, συστήματος φωτισμού, στα επίπεδα +52,00 και +58,00, και κατασκευής ψευδοροφών, στο επίπεδο +52,00 του τμήματος V.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 1 μεταξύ της διασταύρωσης «Σιντριβάνι» και του σταθμού «Πανεπιστήμιο». Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χάραξης και τοποθέτησης εξοπλισμού σηματοδότησης μεταξύ των σταθμών «Σιντριβάνι» και «Φλέμινγκ».

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση