Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Μετρό Θεσσαλονίκης

Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο υποδομής που κατασκευάζεται σήμερα στη χώρα μας, μία επένδυση που για τις δύο υπό κατασκευή γραμμές ξεπερνάει το 1,5 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει τη Θεσσαλονίκη σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, αλλάζοντας τη μορφή του αστικού τοπίου και βελτιώνοντας ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Αττικό Μετρό Α.Ε., το έργο προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του 2023.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης (Βασικό Έργο) έχει μήκος γραμμής 9,6 χλμ., 13 σύγχρονους σταθμούς και ένα Αμαξοστάσιο, συνολικής έκτασης 55 στρεμμάτων, στης περιοχή της Πυλαίας.

Προβλέπεται να έχει 18 υπέρ-αυτόματους driverless συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Βασικού Έργου και της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 313.000 επιβάτες. Επιπροσθέτως, με τη λειτουργία του έργου στο σύνολο του, θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 57.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 212 τόνους ημερησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Μάιος 2019

Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην επιφάνεια της οδού.
Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής του σταθμού.
Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -2. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του σταθμού έως την τελική στάθμη του σταθμού, η κατασκευή εσωτερικών τοιχίων και κλιμακοστασίων καθώς και η κατασκευή υδατοστεγάνωσης στη βόρεια πρόσβαση.
Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ/ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης χειρολισθήρων των εξωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων.
Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης των στηθαίων με πλάκες γρανίτη και κατασκευής εξωτερικών στεγάστρων.
Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατακόρυφων επενδύσεων με πλάκες γρανίτη.
Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατακόρυφων επενδύσεων με πλάκες γρανίτη καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης ηχομόνωσης στους τεχνικούς χώρους.
Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης ηχομόνωσης στους τεχνικούς χώρους.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή φεγγιτών στη μεταλλική στέγη, η τοποθέτηση υποσκελετών πλαγιοκαλύψεων στη δυτική όψη, η κατασκευή συστήματος κάλυψης μεταλλικής στέγης καθώς και η τοποθέτηση πλακιδίων στους χώρους υγιεινής. Σε εξέλιξη βρίσκονται, επίσης, οι εργασίες εγκατάστασης ηλεκτροφόρου τροχιάς και κατασκευής έργων υποδομής Η/Μ, εσωτερικών οδών και εξωτερικής περίφραξης του Αμαξοστασίου.
Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις σε τμήμα των σηράγγων.
Σήραγγες c&c και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σκυροδέματος πλήρωσης πυθμένα στη σήραγγα ανοιχτού ορύγματος.

Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2019

Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη στη βόρεια και νότια πρόσβαση.
Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων.
Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων, εγκατάστασης ανελκυστήρων καθώς και οι εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και αποκατάστασης της περίφραξης του Παπαφείου Ιδρύματος.
Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων, εφαρμογής χρωματισμών και τοποθέτησης εξωτερικού στεγάστρου.
Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα.
Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με κεραμικά πλακίδια.
Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ηχομόνωσης στους τεχνικούς χώρους καθώς και οι Η/Μ εγκαταστάσεις.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό Συγκρότημα Ι : Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, τοποθέτησης μεταλλικών θυρών και επενδύσεων μαρμάρων κλιμακοστασίου, κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων και εφαρμογής χρωματισμών.
Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων στη μεταλλική στέγη και υαλοπινάκων πετασμάτων στη δυτική όψη. Σε εξέλιξη επίσης, βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση