Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Μετρό Θεσσαλονίκης

Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο υποδομής που κατασκευάζεται σήμερα στη χώρα μας, μία επένδυση που για τις δύο υπό κατασκευή γραμμές ξεπερνάει το 1,5 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει τη Θεσσαλονίκη σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, αλλάζοντας τη μορφή του αστικού τοπίου και βελτιώνοντας ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Αττικό Μετρό Α.Ε., το έργο προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του 2023.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης (Βασικό Έργο) έχει μήκος γραμμής 9,6 χλμ., 13 σύγχρονους σταθμούς και ένα Αμαξοστάσιο, συνολικής έκτασης 55 στρεμμάτων, στης περιοχή της Πυλαίας.

Προβλέπεται να έχει 18 υπέρ-αυτόματους driverless συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Βασικού Έργου και της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 313.000 επιβάτες. Επιπροσθέτως, με τη λειτουργία του έργου στο σύνολο του, θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 57.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 212 τόνους ημερησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Νοέμβριος 2020

Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου αεραγωγών στο επίπεδο -2.

Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής διαφραγματικών τοίχων, στη νότια πρόσβαση, και πασσάλων υποστήριξης της πλάκας οροφής.

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής απολήξεων τοιχίων της νότιας πρόσβασης.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης.

Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και καλωδιώσεων παροχής ισχύος έλξης.

Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών (OTE/SAF), στο επίπεδο τροχιάς, και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης θυρών αποβαθρών.

Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, καθώς και εργασίες στεγάνωσης και βαφών του αντλιοστασίου του σταθμού.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, στο επίπεδο +74,00, καθώς και εργασίες εγκατάστασης συστήματος φωτισμού στο επίπεδο +63,50.
Κτηριακό συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύων πυρανίχνευσης, στο επίπεδα +53,00, συστήματος φωτισμού, στα επίπεδα +52,00 και +58,00, και κατασκευής ψευδοροφών, στο επίπεδο +52,00 του τμήματος V.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 1 μεταξύ της διασταύρωσης «Σιντριβάνι» και του σταθμού «Πανεπιστήμιο». Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χάραξης και τοποθέτησης εξοπλισμού σηματοδότησης μεταξύ των σταθμών «Σιντριβάνι» και «Φλέμινγκ».

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Οκτώβριος 2020

Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των διαφραγματικών τοίχων της νότιας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες απομάκρυνσης του εξοπλισμού και των σχετικών εγκαταστάσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης, στη νότια πρόσβαση.

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επιφανειακών αποκαταστάσεων, στο νότιο τμήμα του σταθμού.

Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού/κλιματισμού.

Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης βάσεων εξοπλισμού ηλεκτρολογικών πινάκων του συστήματος θυρών αποβαθρών.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο δίκτυο αεραγωγών, στα επίπεδα -1 και -2.

Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών (ΟΤΕ/SAF), στο επίπεδο τροχιάς 1.

Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διάτρησης οπών και τοποθέτησης στηριγμάτων, για την εγκατάσταση αεραγωγών (ΟΤΕ/SAF), στο επίπεδο της τροχιάς.

Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης καλωδίων διανομής χαμηλής τάσης, σχαρών γειώσεων καθώς επίσης και εργασίες εγκατάστασης εσωτερικών ανελκυστήρων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χρωματισμών, στην περιοχή του πλυντηρίου συρμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης δικτύου σωλήνων πεπιεσμένου αέρα, στο επίπεδο +58,00 και οι εργασίες εγκατάστασης σωλήνων αποχέτευσης και ύδρευσης, στο επίπεδο +52,00.

Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κλιματισμού, πυρόσβεσης και συμπυκνωμάτων, στο επίπεδο +58,00, και καλωδίων διανομής χαμηλής τάσης και ισχύος έλξης, στο επίπεδο +52,00. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστήματος επικοινωνίας δεδομένων, καθώς και εργασίες κατασκευής δικτύων, στον περιβάλλοντα χώρο.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 1, μεταξύ της διασταύρωσης «Σιντριβάνι» και του σταθμού «Πανεπιστήμιο», κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 2, μεταξύ των σταθμών «Ανάληψη» και «25ης Μαρτίου», καθώς και κατασκευής των πλωτών πλακών τροχιάς 1 & 2, στη διακλάδωση «25ης Μαρτίου». Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης της 3ης γραμμής, στην τροχιά 2 μεταξύ των σταθμών «Πανεπιστήμιο» και «Σιντριβάνι».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση