Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Μάιος 2018

• Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μεταλλικών θυρών στα επίπεδα -1 και -2 του σταθμού καθώς και η επίχωση νότιας πρόσβασης του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας του σταθμού και η υλοποίηση Κ΄ κυκλοφοριακής ρύθμισης στη διακλάδωση.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαίρεσης διαφραγματικών τοίχων στις περιοχές της βόρειας και νότιας πρόσβασης.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νότιας πρόσβασης, η κατασκευή απολήξεων και στηθαίων στη νότια πρόσβαση και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση Γ΄κυκλοφοριακής ρύθμισης.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών στα φρεάτια, επένδυσης χώρων με κεραμικά πλακίδια, κατασκευής γυψοσανίδων και εγκαταστάσεων Η/Μ (σχάρες καλωδίων, γειώσεις, αποχέτευση, πυρόσβεση, πυρανίχνευση, αεραγωγοί HVAC).
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκε η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη στο επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια των εξόδων κινδύνου και κατασκευής κατακόρυφων επενδύσεων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή χρωματισμών και σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση μεταλλικών θυρών, η εγκατάσταση εξωτερικών σχαρών στα φρεάτια αερισμού και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (αποχέτευση, πυρόσβεση, πυρανίχνευση, καλώδια χαμηλής τάσης, φωτισμός, εξοπλισμών φρεάτων εκτόνωσης).
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων, κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών στη διασταύρωση και εφαρμογής χρωματισμών στη διασταύρωση και τα φρεάτια του σταθμού.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ανατολικής πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών και η τοποθέτηση μεταλλικών θυρών.
• Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νότιας πρόσβασης του σταθμού και η κατασκευή φρεατίου ΔΕΗ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης της νότιας πρόσβασης και του φρεατίου ΔΕΗ, οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών θυρών στον σταθμό, εφαρμογής χρωματισμών στη διασταύρωση και οι Η/Μ (ύδρευση, αποχέτευση).
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή φεγγιτών της στέγης του μεταλλικού κτηρίου, η τοποθέτηση κουφωμάτων και η κατασκευή επενδύσεων γυψοσανίδας στους χώρους υγιεινής, τα γραφεία και το κτήριο 7. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή γυψοσανίδων στο ΚΕΛ και το κτήριο 9, η κατασκευή στέγης στο τμήμα IV, η κατασκευή πλαγιοκαλύψεων στη βόρεια όψη του ΚΕΛ και η εγκατάσταση σιδηροτροχιών.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επαναφορά αγωγών ΕΥΑΘ στην αρχική τους θέση, στα τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και η αποκατάσταση πεζοδρομίων επί της οδού Αλλατίνη.

Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2018

• Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών και Η/Μ εγκαταστάσεων.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νότιας πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση της νότιας πρόσβασης, του νοτίου και βορείου φρεατίου αερισμού, η τοποθέτηση θυρών και η υλοποίηση της Ι΄ κυκλοφοριακής ρύθμισης.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Ε΄κυκλοφοριακής φάσης και η μεταφορά του υποσταθμού της ΔΕΗ.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοίχων περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με γρανίτη και τοποθέτησης μεταλλικών θυρών.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η επένδυση χώρων με κεραμικά πλακίδια.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και εφαρμογής χρωματισμών.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της δυτικής πρόσβασης και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (εξοπλισμός φρεατίων εκτόνωσης).
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (εξοπλισμός φρεατίων εκτόνωσης).
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στέγης του μεταλλικού κτηρίου και η κατασκευή δαπέδων. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίων στο ΚΕΛ, η κατασκευή στέγης και φεγγιτών και η χάραξη σιδηροτροχιών. Στον περιβάλλοντα χώρο σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή αγωγού ομβρίων.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βάσης πεζοδρομίου σήραγγας τροχιάς 1, από τον σταθμό Σιντριβάνι-Έκθεση έως τον σταθμό Αγ. Σοφία και η χάραξη γραμμής μεταξύ των σταθμών Ανάληψη και Σιντριβάνι-Έκθεση.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up