Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

 • Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης επόμενης κυκλοφοριακής φάσης και αποκατάστασης του νοτίου πεζοδρομίου της οδού Μοναστηρίου.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης, αποκατάστασης επιφάνειας μετά τις παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχής της νότιας πρόσβασης καθώς και οι εργασίες κατασκευής τοιχίων κατάχωσης, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση αντηρίδων 1ου και 2ου επιπέδου, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μεσόπλακας στο νότιο τμήμα του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης ικριωμάτων και κατασκευής ξυλοτύπου για την κατασκευή του νότιου τμήματος της πλάκας οροφής του σταθμού καθώς και οι εργασίες κατασκευής εσωτερικών τοιχωμάτων επιπέδου -1 και μικροπασσάλων της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου και η κατασκευή πεζοδρομίων, κατόπιν υλοποίησης της Γ΄κυκλοφοριακής φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και η κατασκευή τοιχίων περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια πρόσβαση.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων (αποχέτευση, πυρόσβεση, μεταλλικές κατασκευές στα φρέατα αερισμού).
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας και Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δαπέδων και Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κλιμακοστασίου ανατολικής εξόδου, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών καθώς και οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με κεραμικά πλακίδια καθώς και οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών και Η/Μ εγκαταστάσεων (σχάρες καλωδίων, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση).
 • Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων όψεων, επενδύσεων με κεραμικά πλακίδια των χώρων υγιεινής καθώς και οι εργασίες κατασκευής σιδηροτροχιών, στον χώρο αποθήκευσης των φορείων των συρμών.

Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επενδύσεων και γυψοσανίδων και τοποθέτησης υαλοπινάκων στο ΚΕΛ και το κτήριο 9, κιγκλιδωμάτων και επενδύσεων μαρμάρων στα κλιμακοστάσια των ΚΕΛ και του κτηρίου 9 καθώς και οι εργασίες κατασκευής οροφής των μεταλλικών στεγάστρων και τοποθέτησης κουφωμάτων στο κτήριο 2.

Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δικτύων και φρεατίων της εσωτερικής περίφραξης, στην περιοχή τροχιάς δοκιμών καθώς και η τοποθέτηση οροφής της πεζογέφυρας.

Print Friendly, PDF & Email

Ιούλιος 2018

• Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή επιχρισμάτων στα επίπεδα -1 και -2 του σταθμού καθώς και η κατασκευή βάσεων Η/Μ εξοπλισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και κατασκευής δαπέδων.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή της νότιας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση επόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης και η κατασκευή τοιχίων κατάχωσης στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης στη βόρεια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Γ΄κυκλοφοριακής ρύθμισης – κατασκευή πεζοδρομίων.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια των εξόδων κινδύνου και Η/Μ εγκαταστάσεων (πυρόσβεση, ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμός).
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση).
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις (σχάρες καλωδίων, γειώσεις, ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός).
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης του σταθμού.
• Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη και κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, ολοκληρώθηκε η κατασκευή φεγγιτών της στέγης του μεταλλικού κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας και ψευδοροφών, η κατασκευή μονώσεων επί του δώματος και οι επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια.
Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στέγης στο κτήριο 2.
Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων της πεζογέφυρας.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επαναφοράς αγωγών ΕΥΑΘ στην αρχική τους θέση καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση