Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

 • Σταθμός ΝΣΣ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής εσωτερικών χωρισμάτων.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκεται το κλείσιμο του νοτίου ανοίγματος καθώς και η αποκατάσταση του νότιου πεζοδρομίου της οδού Μοναστηρίου. Ξεκίνησαν οι εργασίες υλοποίησης της επόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης στη Διακλάδωση.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική έρευνα στο δυτικό και ανατολικό φρεάτιο.
 • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νότιου τμήματος της πλάκας οροφής καθώς και η κατασκευή μικροπασσάλων εντός του περιγράμματος της βόρειας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποξήλωσης αντηρίδων στο επίπεδο -1 του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε αρχικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη καθώς και η εφαρμογή χρωματισμών και η κατασκευή επιχρισμάτων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ξεκίνησαν οι εργασίας επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Συνεχίζονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Συνεχίζονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής γυψοσανίδων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη καθώς και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και η τοποθέτηση θυρών.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών καθώς και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Συνεχίζονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη ενώ ξεκίνησαν και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
  • Αμαξοστάσιο: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής δικτύων και φρεάτων στην περιοχή της τροχιάς δοκιμών.
   • Κτιριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων και επενδύσεων όψεων.
   • Κτιριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων και η κατασκευή σιδηροδρομικής επιδομής.
  • Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αντλιοστασίων.
Print Friendly, PDF & Email

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 • Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκαταστάσεων Η/Μ (πυρόσβεσης, ύδρευσης) καθώς και η κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών στο σταθμό καθώς και η εφαρμογή χρωματισμών.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατάχωσης αρχαιοτήτων στο κέλυφος του κυρίως σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίων του περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια είσοδο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκαταστάσεων Η/Μ (ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας).
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εγκαταστάσεων Η/Μ (γειώσεις, πυρανίχνευση, τηλεπικοινωνίες) ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών στο σταθμό και στα φρέατα.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών στο επίπεδο των αποβαθρών.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επι της τοιχοποιίας.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δαπέδων ενώ συνεχίζεται η εφαρμογή χρωματισμών στις οροφές και στους τοίχους στο επίπεδο αποβαθρών.
 • Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κλιμακοστασίου της ανατολικής εξόδου κινδύνου ενώ συνεχίζονται οι εργασίες επένδυσης με πλάκες γρανίτη και η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια εξόδων.
 • Σταθμός Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης καθώς και οι εργασίες επένδυσης με πλάκες γρανίτη.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση