Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Μάρτιος 2018

• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κλιμακοστασίων στη βόρεια πρόσβαση, η κατασκευή τοιχίων Η/Μ χώρων και η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση της Ε΄κυκλοφοριακής ρύθμισης καθώς και οι εργασίες μεταφοράς του υποσταθμού της ΔΕΗ.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοίχων περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια πρόσβαση, οι εργασίες κατασκευής δαπέδων και Η/Μ εγκαταστάσεων (σχάρες καλωδίων, ύδρευση, αποχέτευση, εξαερισμός).
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση χώρων υγιεινής με κεραμικά πλακίδια και η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίων εξόδου κινδύνου.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων (γειώσεις, ύδρευση, αποχέτευση, αυτόματη κατάσβεση, φωτισμός, εξοπλισμός φρεάτων εκτόνωσης).
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και εγκατάστασης κυλιόμενων κλιμάκων.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της ανατολικής εξόδου κινδύνου.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίου 5, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και η εφαρμογή χρωματισμών.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις (γειώσεις, κατασκευή υδρορροών, φωτισμός, εξοπλισμός και μηχανήματα συνεργείου επισκευών, κατασκευή δικτύου πεπιεσμένου αέρα) και η εγκατάσταση τροχιών στο κτήριο συνεργείου επισκευών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών στο ΚΕΛ και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (σχάρες καλωδίων, πυρόσβεση, ύδρευση). Στον περιβάλλοντα χώρο σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων μόνιμης επένδυσης στο νότιο τμήμα, η κατασκευή τοιχίων της βόρειας περίφραξης καθώς και η κατασκευή δικτύων και φρεατίων στην περιοχή τροχιών μεταξύ συγκροτημάτων Ι και ΙΙ.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή βάσης πεζοδρομίων σηράγγων από τον σταθμό ΑΝΑΛΗΨΗ έως τον σταθμό ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ-ΕΚΘΕΣΗ και από τον σταθμό ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως τον σταθμό Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επαναφοράς δικτύων ΟΚΩ, επανεπίχωσης και αποκατάστασης επιφάνειας και εγκατάστασης εγκιβωτισμένων σωλήνων για την αποστράγγιση της σήραγγας.

Print Friendly, PDF & Email

Φεβρουάριος 2018

• Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκε υλοποίηση της Ε΄ κυκλοφοριακής φάσης και οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής απολήξεων των φρεατίων.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη βόρεια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νότιας πρόσβασης και Η/Μ εγκαταστάσεων.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση Ε΄κυκλοφοριακής φάσης και σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση κεντρικής νησίδας επί της Λεωφ. Καραμανλή.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχοποιίας και η υλοποίηση της Ε΄κυκλοφοριακής φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας και η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίου ΔΕΗ στον σταθμό και η κατασκευή τοιχοποιίας διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στέγης του μεταλλικού κτηρίου, η κατασκευή επιχρισμάτων στο πλυντήριο συρμών και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή πυράντοχης βαφής μεταλλικής στέγης, η κατασκευή τοιχοποιίας, επιχρισμάτων και η εφαρμογή χρωματισμών, καθώς και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή υποδομής Η/Μ διελεύσεων και η επίχωση μεταξύ συγκροτημάτων Ι και ΙΙ.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βάσης πεζοδρομίων σηράγγων από τον σταθμό Ανάληψη έως τη Διασταύρωση Σιντριβάνι.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σφράγισης αρμών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up