Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Ιανουάριος 2018

• Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης της Ε΄ κυκλοφοριακής φάσης, οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και οι ΗΜ εγκαταστάσεις (δίκτυο αποχέτευσης).
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της βόρειας πρόσβασης και η εκσκαφή και κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νότιας πρόσβασης και η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες πλησίον των εργασιών μικροπασσάλων αντιστήριξης, στα φρεάτια του κυρίως σταθμού, και των παρακάμψεων των δικτύων ΟΚΩ, στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απόσπασης του ταφικού οικοδομήματος στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών, τοποθέτησης θυρών καθώς και εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης τελικού επιπέδου στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής στεγάνωσης φρεατίων και προσβάσεων, δαπέδων και ΗΜ εγκαταστάσεων.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ΗΜ και οι εργασίες για την υλοποίηση της Ε΄ κυκλοφοριακής φάσης.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή δαπέδων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιών, κλιμακοστασίου στο φρεάτιο αερισμού 3 καθώς και οι εγκαταστάσεις ΗΜ.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή ανατολικής εξόδου κινδύνου, η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και η κατασκευή κλιμακοστασίων και πεζοδρομίων στη διακλάδωση.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιών και οι εργασίες επανεπίχωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση κουφωμάτων, η κατασκευή χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας, η μόνωση δώματος και οι εγκαταστάσεις ΗΜ (σχάρες καλωδίων, αποχέτευση). Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών, η τοποθέτηση πετασμάτων και θυρών στο ΚΕΛ, η κατασκευή αποβάθρας και στηθαίων στο τμήμα VI, η εφαρμογή πυράντοχης βαφής μεταλλικής κατασκευής στο τμήμα IV και η διάστρωση σωλήνων ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης στις αποβάθρες. Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δικτύων και φρεατίων στην περιοχή τροχιών μεταξύ κτηρίου 1 και ΚΕΛ.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης σηράγγων και κατασκευής σκυροδέματος πλήρωσης σηράγγων από τον σταθμό Ανάληψη έως τον σταθμό Αγίας Σοφίας.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης (τμ. ΙΙ, ΙΙΙ, V) και αποκατάστασης ΟΚΩ (II, III).

Print Friendly, PDF & Email

Δεκέμβριος 2017

• Σταθμός & Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ολοκληρώθηκε η αποδόμηση αρχαιολογικών ευρημάτων σε τμήμα της βόρειας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ (Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προκαταρκτικές εργασίες για κατασκευή invert σηράγγων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κλεισίματος νοτίου ανοίγματος (φρεάτιο ΤΒΜ).
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των προσβάσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των προσβάσεων του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των φρεατίων αερισμού της διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλαγιοκάλυψης και της οροφής του μεταλλικού κτηρίου και η κατασκευή επενδύσεων μαρμάρου στα κλιμακοστάσια. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων και εφαρμογής χρωματισμών στο ΚΕΛ. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης μεταλλικής κατασκευής, βαφής στεγάστρων, τοιχοποιίας και εφαρμογής χρωματισμών καθώς και οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης κτηρίου παιδικού σταθμού. Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή υποβάσεων τροχιάς, τοιχίων μόνιμης επένδυσης και κεφαλοδέσμων και η κατασκευή δικτύων και φρεατίων.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης και αποκατάστασης ΟΚΩ.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up