Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Μάρτιος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βορείων φρεατίων και τοιχοποιίας στο επίπεδο -2 και η εκσκαφή νοτιοδυτικού φρεατίου.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε κατασκευή πλάκας θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της αποβάθρας.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της σήραγγας εξαερισμού ΝΑΤΜ.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δυτικής πρόσβασης, ανατολικής εξόδου κινδύνου, τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 καθώς και η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του νοτίου φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -4 και η τοποθέτηση θυρών στα επίπεδα -2 και -3.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή δυτικής πρόσβασης, η κατασκευή τοιχοποιίας και κεφαλοδέσμων βορείου και νοτίου φρεατίου.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή εσωτερικού πώματος για την είσοδο του ΤΒΜ1.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 της διακλάδωσης, και η εκσκαφή -2 του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -2 της διακλάδωσης καθώς και η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2 της διακλάδωσης και του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -2. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μεσοπατώματος στο επίπεδο -1, πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης φρεατίων και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 και της αποβάθρας.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών τοιχίων του σταθμού έως το επίπεδο -1 καθώς και των τοιχίων της αποβάθρας.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βάθρων της γέφυρας τρένων, η κατασκευή κεφαλόδεσμων στο νότιο τμήμα και της πλάκας οροφής του πλυντηρίου συρμών.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη των δύο σηράγγων από τον Σταθμό «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» έως τον σταθμό «Ν. Ελβετία».
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποξήλωση των δικτύων της σήραγγας track 2 και η κατασκευή αντλιοστασίων σηράγγων.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων δευτέρου επιπέδου, υποστυλωμάτων και πλάκας οροφής. Τμ. ΙΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κεφαλοδέσμων. Τμ. ΙV: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης.
Ολοκληρώθηκε η Β΄φάση εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης σήραγγας ΝΑΤΜ1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της ΝΑΤΜ2.

Print Friendly, PDF & Email

Φεβρουάριος 2017

• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή του αντλιοστασίου και η τοποθέτηση αντηρίδων στο βόρειο φρεάτιο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας θεμελίωσης.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δευτερογενών σκυροδεμάτων καθώς και του νοτίου φρέατος αερισμού.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής και υλοποίησης της επόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των τοιχίων του ανελκυστήρα.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των κλιμακοστασίων του σταθμού, εγκατάστασης κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης του βορείου και νοτίου φρεατίου.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της αποβάθρας, υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής της ανατολικής πρόσβασης, εκσκαφής του φρεατίου εξόδου κινδύνου και του φρεατίου αερισμού του σταθμού καθώς και οι εργασίες κατασκευής εσωτερικού πώματος για το ΤΒΜ1.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ολοκλήρωση κατασκευής της πλάκας επιπέδου -1 του σταθμού και της διακλάδωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -1 της διακλάδωσης και εκσκαφής της πλάκας -2 του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -1 και εκσκαφής της πλάκας -2. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της πλάκας επιπέδου -2 καθώς και εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης των προσβάσεων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του σταθμού ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων του σταθμού έως το επίπεδο -1 καθώς και των τοιχίων της αποβάθρας.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών στα επίπεδα -3 και -2. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων επένδυσης πασσάλων και η κατασκευή του κεντρικού φυλακίου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης και των περιμετρικών τοιχίων του πλυντηρίου συρμών.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της 1ης σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του μεσοδιαστήματος «Πατρίκιος» – «Ανάληψη» της 2ης σήραγγας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των δύο αντλιοστασίων στο μεσοδιάστημα «Διασταύρωση Σιντριβάνι» – «Πανεπιστήμιο».
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. ΙΙΙ: Σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής πασσάλων, εκσκαφής και αντιστήριξης. Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της σήραγγας ΝΑΤΜ.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up