Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Σεπτέμβριος 2020

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής καταπακτής εξόδου κινδύνου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού HVAC.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων και υλοποίησης της Η΄ φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων σε τεχνικούς χώρους.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες γειώσεων και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.
  • Φρέαρ Πόντου: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων και αποκαταστάσεων επιπέδου οδού.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής φρεατίων ύδρευσης και πυρόσβεσης καθώς και εργασίες ακουστικής επένδυσης.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συναρμολόγησης γραμμών και συγκολλήσεων στην τροχιά 2 από τον σταθμό «Καλαμαριά» μέχρι τη θέση 2+800 καθώς και από τον σταθμό «Διασταύρωση Νομαρχίας» μέχρι τον σταθμό «Καλαμαριά». Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 & 2 από τη θέση 2+800 έως τη 2η Διασταύρωση (πλην του σταθμού «Μίκρας»), καθώς και από τη 2η Διασταύρωση μέχρι τον Επίσταθμο.

 

Print Friendly, PDF & Email

Αύγουστος 2020

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται ηλεκτρολογικές εργασίες καθώς και εργασίες τοποθέτησης καταπακτών.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής υποδομής ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων στο βορειοανατολικό τμήμα του σταθμού καθώς και εργασίες τοποθέτησης γρανιτών και γαλβανισμένων κιγκλίδωμάτων στο νότιο τμήμα.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών τοίχων και ορόφων και επενδύσεων με πλάκες γρανίτη στο επίπεδο -1.

Φρέαρ Πόντου:  Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ:  Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χειρολισθήρων στις εξωτερικές κλίμακες.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιφράξεων καθώς και εργασίες βαφών Reckli. Στην περιοχή της 1ης Διασταύρωσης του σταθμού, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαίρεσης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης επιφανείας.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συγκολλήσεων σιδηροτροχιών στην τροχιά 1, από τη Διασταύρωση Καλαμαριά έως τον Σταθμό «Αρετσού» καθώς και εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1&2, από τον Σταθμό «Νέα Κρήνη» έως τον Σταθμό «Μίκρα».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση