Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Ιούνιος 2020

Φρέαρ «Κρήτης»: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιιών και επιχρισμάτων ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης θυρών.

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης υαλόθυρων επιπέδου αποβάθρας και παραθύρων στους χώρους 2.2 & 2.3., καθώς επίσης και οι εργασίες πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και αποχέτευσης.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού, εγκατάστασης δικτύου πυράντοχων αεραγωγών, αποχέτευσης και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες και χρωματισμών χώρων κοινού. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης γειώσεων, καλωδίωσης δικτύων φωτισμού και τοποθέτησης φωτιστικών τεχνικών χώρων.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επενδύσεων με πλάκες πεζοδρομίου, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων. Στην περιοχή της 1ης Διασταύρωσης, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διανομής στρωτήρων, στην τροχιά 1 από το σταθμό «Καλαμαριά» μέχρι τη θέση 2+800, συναρμολόγησης γραμμών και συγκολλήσεων, στην τροχιά 2 από τη θέση 0+091 μέχρι την Διασταύρωση «Νομαρχία», και εργασίες σκυροδετήσεων, στις τροχιές 1 & 2 από τη θέση 2+800 έως τη 2η Διασταύρωση του σταθμού «Μίκρα».

Print Friendly, PDF & Email

Μάιος 2020

Φρέαρ Κρήτης: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιιών και επιχρισμάτων.

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρόδρομες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στεγάστρων περιβάλλοντος χώρου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών και γειώσεων.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης καναλιών ομβρίων με γρανίτες και εγκατάστασης δικτύου πυράντοχων αεραγωγών.

Φρέαρ Πόντου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών, τοποθέτησης μεταλλικών σχαρών και αποκαταστάσεων στο επίπεδο της οδού.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός και Διασταυρώσεις): Στην 1η Διασταύρωση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δικτύων πυρόσβεσης. Στη 2η Διασταύρωση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαίρεσης προσωρινής αντιστήριξης.

Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σιδηροδρομικής επιδομής σε τμήμα των σηράγγων.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση