Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Αύγουστος 2021

  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται πρόδρομες εργασίες για την εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης Ι΄ καθώς και εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών και γειώσεων σχαρών.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού και γειώσεων σχαρών.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης καθώς και εργασίες τοποθέτησης γειώσεων σχαρών.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης στα μεσοδιαστήματα 3 και 5 τροχιά 1 καθώς και στην περιοχή του Επιστάθμου. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών και γειώσεων σχαρών στα μεσοδιαστήματα 2 και 3 τροχιές 1 και 2.

Print Friendly, PDF & Email

Ιούλιος 2021

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού, τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων στο κλιμακοστάσιο εισόδου καθώς και εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών. Στη Διασταύρωση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας οροφής για το κλείσιμο του ανοίγματος καθώς και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται πρόδρομες εργασίες για την εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης Ι΄ καθώς και εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών και γειώσεων σχαρών.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας, τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης στα μεσοδιαστήματα 3 και 5 τροχιά 1 καθώς και στην περιοχή του Επιστάθμου. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών και γειώσεων σχαρών στα μεσοδιαστήματα 2 και 3 τροχιές 1 και 2.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση