Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Ιούλιος 2018

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επένδυσης δαπέδου και τοίχων με κεραμικά πλακίδια καθώς και η εφαρμογή χρωματισμών ορόφων και τοίχων, στα επίπεδα -1 και -2.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή ανατολικών φρεατίων και η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης της ανατολικής εισόδου και βιομηχανικών δαπέδων στα επίπεδα -1 και -2.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων και επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας, στο επίπεδο -1 καθώς και η κατασκευή επενδύσεων ινοτσιμεντοσανίδας, στα επίπεδα -1 και -2. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών στα επίπεδα -1 και -2, εφαρμογής χρωματισμών στο επίπεδο -2 και Η/Μ εγκαταστάσεων (υδραυλικές εγκαταστάσεις).
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επένδυσης με κεραμικά πλακίδια στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κλιμακοστασίου της βορειοανατολικής πρόσβασης, των στηθαίων της νότιας πρόσβασης και των επιχρισμάτων στο επίπεδο -1 και την αποβάθρα του σταθμού. Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής της 2ης Διασταύρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση της πλάκας οροφής του σταθμού και η τοποθέτηση θυρών στον σταθμό και τη 2η Διασταύρωση.
• Επίσταθμος: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• Τερματικό φρέαρ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και επίχωσης.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας 1, από την 1η διασταύρωση «Μίκρα» έως τη διακλάδωση «25ης Μαρτίου», με το ΤΒΜ1 «Φρίξος». Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποσυναρμολόγηση του ΤΒΜ 2.

Print Friendly, PDF & Email

Ιούνιος 2018

• Φρέαρ Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης του αντλιοστασίου.
• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης του τμ. 7 των περιμετρικών κατασκευών (φρεάτια αερισμού) καθώς και η επίχωση και κατασκευή δικτύων ΟΚΩ στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επένδυσης δαπέδου με πλάκες γρανίτη, η υλοποίηση της Δ1 κυκλοφοριακής ρύθμισης και η εφαρμογή χρωματισμών.
Στη Διασταύρωση, ολοκληρώθηκε η επένδυση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πλάκας θεμελίωσης νοτίων φρεατίων αερισμού, κεφαλοδέσμου και αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος για την εκσκαφή της ανατολικής πρόσβασης και η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας, στο επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης των νοτίων φρεατίων αερισμού και η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 και επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας στο επίπεδο -2. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 και επενδύσεων ινοτσιμεντοσανίδας στο επίπεδο -2.
• Στο φρέαρ Πόντου, ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως τον πυθμένα και η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της περιμετρικής μόνιμης επένδυσης.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του κλιμακοστασίου της βορειοανατολικής πρόσβασης του σταθμού, των στηθαίων της νότιας πρόσβασης του σταθμού, των επιχρισμάτων στο επίπεδο -1 και την αποβάθρα του σταθμού, η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων στο επίπεδο -1 του σταθμού, υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής και η εφαρμογή χρωματισμών στη 2η Διασταύρωση.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας 2, από την 1η διασταύρωση «Μίκρα» έως τη διακλάδωση «25ης Μαρτίου», με το ΤΒΜ «Έλλη» και η διάνοιξη σήραγγας 1, από την 1η διασταύρωση «Μίκρα» έως τον σταθμό «Νομαρχία», με το ΤΒΜ1 «Νομαρχία» με το ΤΒΜ1 «Φρίξος».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up