Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Ιανουάριος 2021

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης υαλοπετασμάτων στεγάστρων δυτικής εισόδου και εγκατάστασης καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης συστήματος πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 & 2 από τη θέση 2+800 έως και το σταθμό «Καλαμαριά», ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι αντίστοιχες εργασίες στις τροχιές 1 & 2 από το σταθμό «Καλαμαριά» έως τη θέση «Διασταύρωση Νομαρχίας».

Print Friendly, PDF & Email

Δεκέμβριος 2020

Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού, χρωματισμών και ολοκλήρωσης τοποθέτησης θυρών.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού και τοποθέτησης υαλοπετασμάτων στεγάστρων ανατολικής εισόδου.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 και 2, από τη θέση 0+091 έως τη «Διασταύρωση Νομαρχίας», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες εργασίες στις τροχίες 1και 2, από τη θέση 2+800 έως τον σταθμό «Καλαμαριά».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση