Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Μάιος 2021

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επενδύσεων ινοτσιμεντοσανίδων κεντρικού κλιμακοστασίου καθώς και εργασίες εγκατάστασης πυρόσβεσης και δικτύων συστήματος HVAC.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων και υαλοστασίων καταστημάτων και αιθρίου, καθώς και εργασίες επενδύσεων ινοτσιμεντοσανίδων κεντρικού κλιμακοστασίου.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης αερισμού σηράγγων.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποχέτευσης και πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης στο μεσοδιάστημα 3, τροχιά 1&2, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών, στα μεσοδιαστήματα 2,3, και 4, τροχιά 1.

Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2021

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης πλαϊνών ειδικών τεμαχίων υαλοπετασμάτων στεγάστρων και αποκατάστασης επιπέδου οδού.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Στον σταθμό και την 1η διασταύρωση, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας και εγκατάστασης εξοπλισμού ύδρευσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων καναλιών στην τροχιά1 και στην τροχιά 2, από τη θέση 0+091 έως τον Επίσταθμο καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης στο μεσοδιάστημα 5, τροχιά 1, και στο μεσοδιάστημα 4, τροχιές 1 και 2.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση