Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Νοέμβριος 2020

Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών και ολοκλήρωσης τοποθέτησης θυρών.

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται πρόδρομες εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού καθώς και εργασίες καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων άρδευσης και πυρόσβεσης.

• Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών.

• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων άρδευσης και πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης καλωδιαδρόμων-πεζοδρόμων, από την περιοχή του Επιστάθμου έως τον σταθμό «Νέα Κρήνη».

Print Friendly, PDF & Email

Οκτώβριος 2020

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες δαπεδόστρωσης πλατύσκαλου κλιμακοστασίου ανατολικής εισόδου και τοποθέτησης ικριωμάτων για την εγκατάσταση υαλοπετασμάτων στεγάστρων ανατολικής και δυτικής εισόδου. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης γειώσεων και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων άρδευσης και πυρόσβεσης, χρωματισμών χώρων κοινού και βαφών γαλβανισμέων κιγκλιδωμάτων, σε τεχνικούς χώρους.

Φρέαρ Πόντου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ακουστικής επένδυσης.

Τερματικό Φρέαρ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 & 2, από τη θέση 0+0,91 έως τη «Διασταύρωση Νομαρχίας», καθώς και η τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών, στα πεζοδρόμια της τροχιάς 1, από τη θέση 2+800 έως τη 2η Διασταύρωση.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση