Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Μάρτιος 2021

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης καταλυμάτων φρεατίων, αποκατάστασης επιπέδου οδού και τοποθέτησης εξοπλισμού συστήματος HVAC.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής υποδομής στήριξης υαλοπετασμάτων καταστημάτων καθώς και εργασίες φωτισμού.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών, φωτισμού και γειώσεων.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Στον σταθμό και την 1η διασταύρωση, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες του συστήματος πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων καναλιών στην τροχιά 2, από τη θέση 0+091 έως τον Επίσταθμο καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυρόσβεσης στο μεσοδιάστημα 5, τροχιά 1, και στο μεσοδιάστημα 4, τροχιές 1 και 2.

Print Friendly, PDF & Email

Φεβρουάριος 2021

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται λοιπές εργασίες δαπεδοστρώσεων καθώς και εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού και εργασίες τοποθέτησης υαλοπετασμάτων στεγάστρων ανατολικής και δυτικής εισόδου.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 & 2, από τον σταθμό «Καλαμαριά» έως τη θέση «Διασταύρωση Νομαρχίας», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων καναλιών, από τη θέση 2+800 έως τον Επίσταθμο.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση