Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Μάιος 2014

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων και κεφαλοδέσμων στο φρεάτιο εκκίνησης ΤΒΜ στη Μίκρα.
  • Συνεχίζονται οι τοπογραφικές εργασίες σε διάφορες θέσεις του Έργου της επέκτασης προς Καλαμαριά καθώς και η εκπόνηση, ο έλεγχος και η έγκριση των μελετών μετατοπίσεων και παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, των μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-παρακάμψεων και των οριστικών μελετών των σταθμών.
Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2014

  • Ξεκίνησε η κατασκευή πασσάλων καθώς και οι εκσκαφές στο φρεάτιο εκκίνησης ΤΒΜ στη Μίκρα.
  • Ολοκληρώθηκε η Συμπληρωματική Γεωτεχνική Έρευνα σε όλες τις θέσεις του Έργου.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση των μελετών μετατοπίσεων και παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, των μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – παρακάμψεων και των οριστικών μελετών, σε διάφορες θέσεις του Έργου της επέκτασης προς Καλαμαριά.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τοπογραφικές εργασίες και εργασίες απογραφής κτιρίων και κατασκευών εντός της ζώνης επιρροής του έργου.
Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση