Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Δεκέμβριος 2020

Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού, χρωματισμών και ολοκλήρωσης τοποθέτησης θυρών.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού και τοποθέτησης υαλοπετασμάτων στεγάστρων ανατολικής εισόδου.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 και 2, από τη θέση 0+091 έως τη «Διασταύρωση Νομαρχίας», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες εργασίες στις τροχίες 1και 2, από τη θέση 2+800 έως τον σταθμό «Καλαμαριά».

Print Friendly, PDF & Email

Νοέμβριος 2020

Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών και ολοκλήρωσης τοποθέτησης θυρών.

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται πρόδρομες εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού καθώς και εργασίες καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων άρδευσης και πυρόσβεσης.

• Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών.

• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων άρδευσης και πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης καλωδιαδρόμων-πεζοδρόμων, από την περιοχή του Επιστάθμου έως τον σταθμό «Νέα Κρήνη».

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση