Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Φεβρουάριος 2016

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -2 του σταθμού.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης κυκλοφοριακής ρύθμισης Δ΄φάσης. Στο δυτικό τμήμα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων και κατασκευής αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΕΥΑΘ και ΟΤΕ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Α΄φάσης και οι εργασίες κατασκευής προεντεταμένων αγκυρίων προσωρινής αντιστήριξης.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίων έως την πλάκα οροφής, οι εργασίες κατασκευής δεξαμενής πυρόσβεσης και οι εργασίες τοποθέτησης συστήματος υδατοστεγάνωσης του σταθμού.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης του κλιμακοστασίου.
 • 2η διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση αντηρίδων στο επίπεδο οροφής.
 • Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης, η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου καθώς και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ και οι προκαταρκτικές εργασίες κυκλοφοριακής ρύθμισης Α΄φάσης.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Ολοκληρώθηκαν ι οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών αντηρίδων 2ης στάθμης.
 • Ολοκληρώθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης χώρου στους σταθμούς «Αρετσού», «Μίκρα» (τμήμα) και στον Επίσταθμο «Μίκρα» και εκκρεμεί η συμπληρωματική απαλλοτρίωση χώρου σε μικρό τμήμα του σταθμού «Μίκρα».
Print Friendly, PDF & Email

Ιανουάριος 2016

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -1 του σταθμού και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -1 της διασταύρωσης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων και κεφαλοδέσμουν στο βόρειο τμήμα καθώς και οι εργασίες κατασκευής αντιρίδων οπλισμένου σκυροδέματος. Πραγματοποιούνται προκαταρκτικές εργασίες κυκλοφοριακής ρύθμισης Δ’ φάσης και κατασκευής πλάκας καταστρώματος και στηθαίων ασφαλείας για την εκτροπή της οδού Πόντου.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων και κεφαλοδέσμου προσωρινής αντιστήριξης.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 και αγκυρίων στα μέτωπα των σηράγγων ΤΒΜ.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης του κλιμακοστασίου.
 • 2η διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης καθώς και η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου ενώ εκτελούνται εργασίες γενικών εκσκαφών.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Ολοκληρώθηκαν ι οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών αντηρίδων 2ης στάθμης.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Ολοκληρώθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης χώρου στους σταθμούς «Αρετσού», «Μίκρα» (τμήμα) και στον Επίσταθμο «Μίκρα» και εκκρεμεί η συμπληρωματική απαλλοτρίωση χώρου σε μικρό τμήμα του σταθμού «Μίκρα».
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up