Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Δεκέμβριος 2015

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -1 του σταθμού.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -1 της διασταύρωσης.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων στο νοτιοανατολικό τμήμα, Στο ίδιο τμήμα εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων και αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος. Οι τελευταίες εξελίσσονται και στο βορειοανατολικό τμήμα. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας καταστρώματος και στηθαίων ασφαλείας για την εκτροπή της οδού Πόντου.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακών εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης, οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών τοιχίων επιπέδου -1, αποβαθρών και τμήματος της πλάκας επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάνοιξης της 1ης και 2ης σήραγγας ΝΑΤΜ, οι εργασίες εκσκαφής και κατασκευής πλάκας πυθμένα του φρέατος εισόδου ΤΒΜ.
 • 2η διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης και κεφαλόδεσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Τερματικό φρέαρ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή 2ης φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών αντηρίδων 2ης στάθμης.
 • Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων και κεφαλόδεσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Ολοκληρώθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης χώρου στους σταθμούς «Αρετσού», «Μίκρα» (τμήμα) και στον Επίσταθμο «Μίκρα» και εκκρεμεί η συμπληρωματική απαλλοτρίωση χώρου σε μικρό τμήμα του σταθμού «Μίκρα».
Print Friendly, PDF & Email

Νοέμβριος 2015

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες περιμετρικού κελύφους και κεφαλοδέσμου ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος στάθμης -1.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής περιμετρικού κελύφους και κεφαλόδεσμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων στο ανατολικό τμήμα. Εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων, αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου στον πυθμένα του σταθμού, οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών τοιχίων επιπέδου -2, αποβαθρών και τμήματος της πλάκας επιπέδου -1.
 • Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης, διαμόρφωσης εργοταξιακού χώρου και γενικών εκσκαφών.
 • Τερματικό Φρέαρ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή 2ης φάσης και η κατασκευή προσωρινού τοιχίου αντιστήριξης ενώ ολοκληρώθηκε η κατασκευή μεταλλικών αντηρίδων 1ης στάθμης.
 • Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων και η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου. Επιπλέον, πραγματοποιούνται εκσκαφές για την κατασκευή κεφαλόδεσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Ολοκληρώθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης χώρου στους σταθμούς «Αρετσού», «Μίκρα» (τμήμα) και στον Επίσταθμο «Μίκρα» και εκκρεμεί η συμπληρωματική απαλλοτρίωση χώρου σε μικρό τμήμα του σταθμού «Μίκρα».
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up