Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Μάιος 2018

• Φρέαρ Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του αντλιοστασίου.
• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης της βόρειας πρόσβασης καθώς και η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων στο επίπεδο -2. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση και κατασκευή δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του νοτιοανατολικού φρεατίου αερισμού, κατασκευής της δυτικής πρόσβασης και της τοιχοποιίας, στο επίπεδο -2 καθώς και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων (αποχέτευση χώρων υγιεινής). Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση του νοτιοανατολικού φρεατίου αερισμού και η κατασκευή αποβάθρας.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής δυτικής πρόσβασης καθώς και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (αποχέτευση χώρων υγιεινής). Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων και οι εργασίες κατασκευής τοιχωμάτων και στηθαίων απολήξεων οδού στην ανατολική πρόσβαση.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκαν οι ΗΜ εγκαταστάσεις – αποχέτευση χώρων υγιεινής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νότιας και βορειοανατολικής πρόσβασης.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διάνοιξης σήραγγας 1, στο μεσοδιάστημα «Νομαρχία – Διασταύρωση 25ης Μαρτίου», με το ΤΒΜ 1 «Φρίξος».

Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2018

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης της βόρειας πρόσβασης και του τμ. 7 των περιμετρικών κατασκευών (φρεάτια αερισμού), η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση).
• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε τοποθέτηση θυρών. Σε εξέλιξη εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή Ε΄ φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των νοτιοανατολικών φρεατίων αερισμού, η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση).
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας.
Στο φρέαρ Πόντου, ολοκληρώθηκε η κατασκευή δοκών προπορείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως τον πυθμένα.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή απολήξεων φρεάτων και κλιμακοστασίων στο επίπεδο της οδού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση).
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας στη 2η διασταύρωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της τοιχοποιίας και των επιχρισμάτων του σταθμού και η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων στη 2η διασταύρωση.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up