Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Μάιος 2015

 • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής για την εφαρμογή της Α΄φάσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης. Ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση οικοδομικού γερανού.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντιστήριξης του Σταθμού (τοποθέτηση αντηρίδων 1ης στάθμης).
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, φρεατοπάσσαλοι), ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή σήραγγας ΝΑΤΜ.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι εργασίες διαμόρφωσης εργοταξιακής κατάληψης. Ξεκίνησε η κατασκευή κεφαλοδέσμων.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2015

 • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων για την προσωρινή αντιστήριξη καθώς και για την έδραση του οικοδομικού γερανού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης και οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των έργων αντιστήριξης του Σταθμού (αντηρίδες, κεφαλόδεσμοι, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τοιχία), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι γενικές εκσκαφές του Σταθμού.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της σήραγγας ΝΑΤΜ. Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, φρεατοπάσσαλοι), ενώ σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η εκσκαφή του φρέατος εκκίνησης TBM.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες για την εργοταξιακή κατάληψη και οι εργασίες για την κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση