Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Μάρτιος 2016

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων 2ου επιπέδου.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων 1ου επιπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής επιπέδου -2 και οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων 2ου επιπέδου.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής του σταθμού.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής και των τοιχίων επιπέδου -1.
 • 1η Διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
 • 2η διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κεφαλόδεσμου περιμετρικών πασσάλων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων και κατασκευής αγκυρίων 1ου επιπέδου.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email

Φεβρουάριος 2016

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -2 του σταθμού.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης κυκλοφοριακής ρύθμισης Δ΄φάσης. Στο δυτικό τμήμα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων και κατασκευής αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΕΥΑΘ και ΟΤΕ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Α΄φάσης και οι εργασίες κατασκευής προεντεταμένων αγκυρίων προσωρινής αντιστήριξης.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίων έως την πλάκα οροφής, οι εργασίες κατασκευής δεξαμενής πυρόσβεσης και οι εργασίες τοποθέτησης συστήματος υδατοστεγάνωσης του σταθμού.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης του κλιμακοστασίου.
 • 2η διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση αντηρίδων στο επίπεδο οροφής.
 • Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης, η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου καθώς και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ και οι προκαταρκτικές εργασίες κυκλοφοριακής ρύθμισης Α΄φάσης.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Ολοκληρώθηκαν ι οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών αντηρίδων 2ης στάθμης.
 • Ολοκληρώθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης χώρου στους σταθμούς «Αρετσού», «Μίκρα» (τμήμα) και στον Επίσταθμο «Μίκρα» και εκκρεμεί η συμπληρωματική απαλλοτρίωση χώρου σε μικρό τμήμα του σταθμού «Μίκρα».
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση