Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Ιανουάριος 2016

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -1 του σταθμού και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -1 της διασταύρωσης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων και κεφαλοδέσμουν στο βόρειο τμήμα καθώς και οι εργασίες κατασκευής αντιρίδων οπλισμένου σκυροδέματος. Πραγματοποιούνται προκαταρκτικές εργασίες κυκλοφοριακής ρύθμισης Δ’ φάσης και κατασκευής πλάκας καταστρώματος και στηθαίων ασφαλείας για την εκτροπή της οδού Πόντου.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων και κεφαλοδέσμου προσωρινής αντιστήριξης.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 και αγκυρίων στα μέτωπα των σηράγγων ΤΒΜ.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης του κλιμακοστασίου.
 • 2η διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης καθώς και η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου ενώ εκτελούνται εργασίες γενικών εκσκαφών.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Ολοκληρώθηκαν ι οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών αντηρίδων 2ης στάθμης.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Ολοκληρώθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης χώρου στους σταθμούς «Αρετσού», «Μίκρα» (τμήμα) και στον Επίσταθμο «Μίκρα» και εκκρεμεί η συμπληρωματική απαλλοτρίωση χώρου σε μικρό τμήμα του σταθμού «Μίκρα».
Print Friendly, PDF & Email

Δεκέμβριος 2015

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -1 του σταθμού.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -1 της διασταύρωσης.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων στο νοτιοανατολικό τμήμα, Στο ίδιο τμήμα εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων και αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος. Οι τελευταίες εξελίσσονται και στο βορειοανατολικό τμήμα. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας καταστρώματος και στηθαίων ασφαλείας για την εκτροπή της οδού Πόντου.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακών εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης, οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών τοιχίων επιπέδου -1, αποβαθρών και τμήματος της πλάκας επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάνοιξης της 1ης και 2ης σήραγγας ΝΑΤΜ, οι εργασίες εκσκαφής και κατασκευής πλάκας πυθμένα του φρέατος εισόδου ΤΒΜ.
 • 2η διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης και κεφαλόδεσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Τερματικό φρέαρ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή 2ης φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών αντηρίδων 2ης στάθμης.
 • Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων και κεφαλόδεσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Ολοκληρώθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης χώρου στους σταθμούς «Αρετσού», «Μίκρα» (τμήμα) και στον Επίσταθμο «Μίκρα» και εκκρεμεί η συμπληρωματική απαλλοτρίωση χώρου σε μικρό τμήμα του σταθμού «Μίκρα».
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση