Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Ιανουάριος 2020

Φρέαρ Κρήτης: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης.

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων και χειρολησθήρων. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης εξοπλισμού αερισμού, τοποθέτησης πυράντοχων αεραγωγών, δικτύων πυρόσβεσης και ηλεκτρολογικών σχαρών.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επιχώσεων και αποκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, επαναφοράς δικτύων ΟΚΩ καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών και δικτύων πυρόσβεσης.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκαταστάσεων στο επίπεδο της οδού, τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων, επενδύσεων με ινοτισμεντοσανίδες καθώς και εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός και Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επιχώσεων, τοποθέτησης ινοτσιμεντοσανίδων και εγκατάστασης συστημάτων αερισμού σηράγγων.

Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σιδηροδρομικής επιδομής σε τμήμα των σηράγγων.

Print Friendly, PDF & Email

Δεκέμβριος 2019

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (σταθμός & διασταύρωση): Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών στο επίπεδο τροχιών της διασταύρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών στοιχείων περιβάλλοντος χώρου σταθμού.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης εξωτερικών κλιμάκων.

Φρέαρ Πόντου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός και Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών στοιχείων στον περιβάλλοντα χώρο του σταθμού.

Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σιδηροδρομικής επιδομής σε τμήμα των σηράγγων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων στον σταθμό Νομαρχία, Καλαμαριά, Ν. Κρήνη καθώς και στην 2η Διασταύρωση του σταθμού Μίκρα.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση