Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Απρίλιος 2015

 • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων για την προσωρινή αντιστήριξη καθώς και για την έδραση του οικοδομικού γερανού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης και οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των έργων αντιστήριξης του Σταθμού (αντηρίδες, κεφαλόδεσμοι, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τοιχία), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι γενικές εκσκαφές του Σταθμού.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της σήραγγας ΝΑΤΜ. Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, φρεατοπάσσαλοι), ενώ σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η εκσκαφή του φρέατος εκκίνησης TBM.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες για την εργοταξιακή κατάληψη και οι εργασίες για την κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email

Μάρτιος 2015

 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής νέας, παράλληλης οδού στην οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου, εντός του χώρου του πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Βασ. Όλγας, καθώς και της συνδετήριας οδού με την οδό Ιφιγενείας. Αποδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα οδός και η εργοταξιακή κατάληψη στην οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης, οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης του Σταθμού καθώς και η Α’ φάση εκσκαφής και προετοιμασία για τοποθέτηση αντηρίδων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των έργων αντιστήριξης του Σταθμού (σύστημα αντιστήριξης κεφαλοδέσμων-πλακών, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ηλώσεις).
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, φρεατοπάσσαλοι, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) καθώς και η εκσκαφή του φρέατος TBM.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗ: Ξεκίνησαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση των μελετών.
 • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση