Επέκταση προς Καλαμαριά

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το οποίο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Το έργο αυτό πρόκειται ν’αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.


Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

Μάιος 2015

 • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής για την εφαρμογή της Α΄φάσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης. Ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση οικοδομικού γερανού.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντιστήριξης του Σταθμού (τοποθέτηση αντηρίδων 1ης στάθμης).
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, φρεατοπάσσαλοι), ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή σήραγγας ΝΑΤΜ.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι εργασίες διαμόρφωσης εργοταξιακής κατάληψης. Ξεκίνησε η κατασκευή κεφαλοδέσμων.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2015

 • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων για την προσωρινή αντιστήριξη καθώς και για την έδραση του οικοδομικού γερανού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης και οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των έργων αντιστήριξης του Σταθμού (αντηρίδες, κεφαλόδεσμοι, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τοιχία), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι γενικές εκσκαφές του Σταθμού.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της σήραγγας ΝΑΤΜ. Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, φρεατοπάσσαλοι), ενώ σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η εκσκαφή του φρέατος εκκίνησης TBM.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες για την εργοταξιακή κατάληψη και οι εργασίες για την κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση