Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Μάρτιος 2018

• Φρέαρ Κρήτης: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως τον πυθμένα, η κατασκευή πλάκας πυθμένα και η κατασκευή της περιμετρικής μόνιμης επένδυσης.
• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της βόρειας πρόσβασης (σε τμήμα της οδού Βασ. Όλγας) καθώς και η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του τμήματος 7 των περιμετρικών κατασκευών (φρεάτια εξαερισμού). Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση και κατασκευή της μόνιμης επένδυσης (πλάκα πυθμένα) της βόρειας πρόσβασης, η υδατοστεγάνωση φρεατίων αερισμού η τοποθέτηση θυρών και η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη και κεραμικά πλακίδια.
• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η επένδυση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια στο επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης της δυτικής εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση του σταθμού και η κατασκευή τοιχοποιίας.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ανατολικής πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κλιμακοστασίων και η επίχωση σταθμού.
Στο φρέαρ Πόντου, ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -4 αντηρίδων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δοκών προπορείας.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κλιμακοστασίων και η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών και η επίχωση σταθμού.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της βορειοανατολικής πρόσβασης του σταθμού και η υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής του σταθμού.
• Επίσταθμος Μίκρα: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας 1, στο μεσοδιάστημα «Καλαμαριά –Νομαρχία» με το ΤΒΜ1 «Φρίξος». Σε εξέλιξη η διάνοιξη σήραγγας 2 στο μεσοδιάστημα «Νομαρχία – Δ. 25ης Μαρτίου» με το ΤΒΜ2 «Έλλη», η ολίσθηση του ΤΒΜ1 «Φρίξος» εντός της Διασταύρωσης «Νομαρχία», οι εργασίες συντήρησής του και η προετοιμασία για εκκίνησή του στο μεσοδιάστημα «Νομαρχία – Δ. 25ης Μαρτίου».

Print Friendly, PDF & Email

Φεβρουάριος 2018

• Φρέαρ Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -4 αντηρίδων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -5 αντηρίδων.
• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε καθαίρεση αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος (επίπεδο οροφής) και η εκσκαφή και αντιστήριξη έως την 1η σειρά αντηρίδων της βόρειας πρόσβασης (σε τμήμα της οδού Βασ. Όλγας). Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή της βόρειας πρόσβασης (σε τμήμα της οδού Βασ. Όλγας) και η επίχωση των πλευρικών διευρύνσεων του σταθμού.
• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δαπέδων.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή σταθμού.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής της 2ης Διασταύρωσης και η κατασκευή της τοιχοποιίας της 2ης Διασταύρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας της 2ης Διασταύρωσης.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση της οροφής (τμήματα 1 και 2).
• Τερματικό φρέαρ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του εσωτερικού κλιμακοστασίου.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας 2, στο μεσοδιάστημα «Καλαμαριά –Νομαρχία» με το ΤΒΜ2 «Έλλη». Σε εξέλιξη η διάνοιξη σήραγγας 1 στο μεσοδιάστημα «Καλαμαριά – Δ. Νομαρχίας» με το ΤΒΜ1 «Φρίξος».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up