Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Ιανουάριος 2018

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή Γ΄ φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η κατασκευή των πασσάλων αντιστήριξης της βόρειας πρόσβασης (σε τμήμα της οδού Βασ. Όλγας). Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης και υδατοστεγάνωσης της δυτικής εισόδου, η καθαίρεση αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος (επίπεδο οροφής) και η επίχωση σταθμού.
• Φρέαρ Πόντου: Σε εξέλιξη η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -4 αντηρίδων.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κλιμακοστασίων.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής, των κλιμακοστασίων και της τοιχοποιίας του σταθμού.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του επιστάθμου. Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης (τμήματα 2 και 3).
• Τερματικό φρέαρ: Σε εξέλιξη η κατασκευή μόνιμης επένδυσης.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας 2, στο μεσοδιάστημα «Καλαμαριά – Δ. Νομαρχίας» με το ΤΒΜ2 «Έλλη» καθώς και η διάνοιξη της σήραγγας 1, στο μεσοδιάστημα «Αρετσού – Καλαμαριά», με το ΤΒΜ «Φρίξος». Σε εξέλιξη η ολίσθηση του ΤΒΜ1 «Φρίξος» εντός του σταθμού Καλαμαριά, οι εργασίες συντήρησής του και η προετοιμασία για εκκίνησή του στο μεσοδιάστημα «Καλαμαριά – Δ. Νομαρχίας».

Print Friendly, PDF & Email

Δεκέμβριος 2017

• Φρέαρ Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -4.
• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθαίρεση αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος (επίπεδο οροφής) και η εφαρμογή Γ΄ φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
• Διασταύρωση ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ. Σε εξέλιξη η κατασκευή επιχρισμάτων.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της δυτικής εισόδου. Σε εξέλιξη η εφαρμογή Ε΄φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή προσβάσεων και τοιχοποιίας, η εφαρμογή χρωματισμών επί της τοιχοποιίας και η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας και της βορειοανατολικής πρόσβασης του σταθμού καθώς και η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης της 2ης διασταύρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της νότιας πρόσβασης του σταθμού καθώς και η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής και της τοιχοποιίας της 2ης διασταύρωσης.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή του τελικού επιπέδου στα τμήματα 2 και 3.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη η διάνοιξη της σήραγγας 2, στο μεσοδιάστημα «Καλαμαριά – Δ. Νομαρχίας» με το ΤΒΜ2 «Έλλη».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up