Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Σεπτέμβριος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των περιμετρικών κατασκευών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας.
• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχοποιίας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης και πλάκας οροφής και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής.
• Φρέαρ Πόντου: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και αντιστήριξη 2ου επιπέδου.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή επιχρισμάτων και σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών.
• 2η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχίων και πλάκας οροφής στα τμήματα 6-9. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής στο τμήμα 10, η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη στα τμήματα 2 και 3 και η κατασκευή τοιχίων στο τμήμα 1.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2, στο τμήμα «Αρετσού – Καλαμαριά» και της σήραγγας ΤΒΜ1, στο τμήμα «Ν. Κρήνη – Αρετσού».
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email

Αύγουστος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης της βόρειας πλευρικής διεύρυνσης του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των πλευρικών διευρύνσεων του σταθμού.
• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η καθαίρεση αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος επιπέδου οροφής και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή υδατοστεγάνωσης πλάκας οροφής και η επίχωση οροφής του σταθμού.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της ανατολικής πρόσβασης.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1, η κατασκευή της πλάκας οροφής και της βόρειας και νότιας πρόσβασης του σταθμού.
• 2η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής στα τμήματα 8 και 9 και η υλοποίηση της Β΄ κυκλοφοριακής ρύθμισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων στο τμήμα 10 και κεφαλόδεσμων στα τμήματα 2 και 3.
• Τερματικό Φρέαρ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ1, στο τμήμα «1η Διασταύρωση Μίκρα – Ν. Κρήνη» και σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2, στο τμήμα «Ν. Κρήνη – Αρετσού».
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up