Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Μάρτιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -2 και της πλάκας επιπέδου -1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1.
• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή εσωτερικών τοιχίων.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή υδατοστεγάνωσης επιπέδου -3 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή αποβάθρας.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -3 και η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -2. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης και υδατοστεγάνωσης στο επίπεδο -2.
• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κλιμακοστασίων και η επίχωση του σταθμού.
• 1η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχίων στο επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίκεται η κατασκευή εργοταξιακών εγκαταστάσεων ΤΒΜ.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση και κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων στο επίπεδο -2.
• 2η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση και κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων στο επίπεδο -2.
• Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας πυθμένα στα τμήματα 1,4 και 5, καθώς και η κατασκευή τοιχίων στο τμήμα 4. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης τελικού επιπέδου στα τμήματα 9 και 10, κατασκευής πλάκας πυθμένα στο τμήμα 6, πλάκας οροφής στο τμήμα 4 και τοιχίων στο τμήμα 5.
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email

Φεβρουάριος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -2 καθώς και η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1.
• Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -3.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -3 και η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -2.
• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της κλίνης διέλευσης των ΤΒΜ και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της τοιχοποιίας του σταθμού.
• 1η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας πυθμένα και σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση και κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων στο επίπεδο -1.
• 2η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
• Επίσταθμος Μίκρα: Τμήματα 1-5-6: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της υδατοστεγάνωσης. Τμήματα 4-5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης.
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up