Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Στον ΠΕΙΡΑΙΑ

 • Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες του Πολυκάναλου και της Εναέριας Γραμμής Ελξης.
 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες Π/Μ ενώ σε αναμονή βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ στον νέο Υ/Σ 16.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

Κατά μήκος της διαδρομής του ΤΡΑΜ στον Πειραιά

 • Συνεχίζονται οι εργασίες εγκατάστασης του αστικού εξοπλισμού στις στάσεις του ΤΡΑΜ καθώς και οι εργασίες συντήρησης φρεάτων σε περιοχές οδοστρωμάτων κυκλοφορίας.

Στην Β. Γεωργίου

 • Στην περιοχή μεταξύ Φίλωνος και Μιαούλη σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες του αστικού σχεδιασμού διαμόρφωσης πεζοδρομίων.
 • Στην στάση ΣΕΦ και στην πλατεία Αλικάνου σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού διαμόρφωσης πεζοδρομίων.
 • Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έχουν ήδη κατασκευαστεί 130 φρέατα και έχουν εγκατασταθεί 116 συστήματα υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων και σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία παράδοσης και του υπολοίπων στον Δήμο.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ και την ΕΓΕ (Εναέρια Γραμμή Έλξης)

 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροχιοδρόμου (επιδομή – σιδηροτροχιές και ιστοί Catenary), σε όλο το έργο, και ειδικότερα:

Στον Πειραιά :

Από την αρχή, στη στάση Ν Φάληρο και μέσω των οδών Εθνάρχου Μακαρίου – γέφυρας Παπανδρέου – Μ. Ασίας – αναστροφής Λαμπράκη – γέφυρας Λαμπράκη – Γρ. Λαμπράκη – Β. Γεωργίου – Ποσειδώνος (τερματική στάση) – Εθν Αντιστάσεως – Ομ Σκυλίτση & γέφυρας Μυρτιδιώτισσας, μέχρι το τέλος στην στάση του ΣΕΦ

Σε λοιπές περιοχές του ευρύτερου δικτύου ΤΡΑΜ:

Ολοκληρώθηκαν σε προηγούμενες περιόδους, οι εργασίες τροχιοδρόμου σε περιοχές του βασικού έργου που επιβλήθηκαν για την εύρυθμη ένταξη της λειτουργίας της επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά στο συνολικό δίκτυο (η εγκατάσταση νέων αλλαγών στην στάση Ν Φάληρο, η εγκατάσταση νέας αλλαγής στη Μουσών, και η τροποποίηση της τερματικής στάσης στο Σύνταγμα (με κάποιες επουσιώδεις ελλείψεις στον αστικό εξοπλισμό).

 • Είναι σε εξέλιξη οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της  γραμμής επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, και ειδικότερα:  της ολοκλήρωσης του Πολυκάναλου, της εγκατάστασης της Εναέριας Γραμμής Έλξης (υπολείπονται στην Β Γεωργίου – από την Φίλωνος μέχρι την Μιαούλη  & στην αρχή -στάση Ν Φάληρο), και οι Η/Μ εργασίες στον νέο Υ/Σ 16 (έχουν τελειώσει οι εργασίες Π/Μ στην φάση αυτή) και στον Υ/Σ 1.

Β.Αναφορικά με ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

Κατά μήκος της διαδρομής του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη εργασίες:

 • Εγκατάστασης του αστικού εξοπλισμού στις στάσεις του ΤΡΑΜ .
 • Εγκατάστασης σήμανσης και σηματοδότησης με ΤΡΑΜ, στους σηματοδοτούμενους κόμβους της διαδρομής του ΤΡΑΜ.
 • Ασφαλτικών επιστρώσεων των οδών Β.Γεωργίου – Γρ Λαμπράκη – Εθν Αντιστάσεως.
 • Συντήρησης φρεατίων σε περιοχές οδοστρωμάτων κυκλοφορίας.

              Στην Β. Γεωργίου :

 • Περιοχή ΥΣ/πλατεία ρολογιού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ΠΜ για την κατασκευή του νέου υποσταθμού έλξης του ΤΡΑΜ και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού διαμόρφωσης πεζοδρομίων.
 • Περιοχή μεταξύ Φίλωνος και Μιαούλη, είναι σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού διαμόρφωσης πεζοδρομίων.

              Στη στάση ΣΕΦ και την πλατεία Αλικάκου, που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού και φύτευσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες των λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων (κιγκλιδωμάτων, οικίσκων εξυπηρέτησης της στάσης ΣΕΦ κ.λπ.).

              Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up