Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ

 • Ολοκληρώθηκαν, οι εργασίες κατασκευής του τροχιοδρόμου (επιδομή – σιδηροτροχιές – ΕΓΕ).
 • Ολοκληρώνονται, οι  έλεγχοι – ρυθμίσεις – δοκιμές των εγκαταστάσεων του τροχιοδρόμου και της ΕΓΕ και θα ξεκινήσει σύντομα η δοκιμαστική λειτουργία του ΤΡΑΜ
 • Είναι σε εξέλιξη, οι εργασίες οδικής σήμανσης & σηματοδότησης κόμβων στην διαδρομή του ΤΡΑΜ.
 • Είναι σε εκκρεμότητα, οι Η/Μ εργασίες στον νέο Υ/Σ 16 (έχουν τελειώσει οι εργασίες Π/Μ) και η αναβάθμιση του Υ/Σ 1.

Αναφορικά με ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

 • Στις στάσεις του ΤΡΑΜ:
 • Ολοκληρώθηκαν από την ΔΕΗ οι συνδέσεις ηλεκτροδότησης των στάσεων του ΤΡΑΜ.
 • Ολοκληρώνονται εκκρεμότητες στην εγκατάσταση του αστικού εξοπλισμού, και είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού.
 • Κατά μήκος της διαδρομής του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη εργασίες:
 • Στην γέφυρα Λαμπράκη : Ολοκληρώθηκαν οι πρόδρομες δοκιμές – έλεγχοι και λοιπές διαδικασίες και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες συντήρησης.
 • Στην αναστροφή από την Μ Ασίας προς Λαμπράκη: είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση του ανελκυστήρα επικοινωνίας του επιπέδου της στάσης Ανδρούτσου (Ομ. Σκυλίτση) με το επίπεδο της στάσης Γρ Λαμπράκη (οδόστρωμα γέφυρας Λαμπράκη).
 • Στην στάση Καραϊσκάκη : είναι σε εξέλιξη η τοποθέτηση στεγάστρου στο κλιμακοστάσιο διάβαση και η εγκατάσταση του ανελκυστήρα επικοινωνίας με την υπόγεια του επιπέδου οδού με την υπόγεια διάβαση.
 • Στο ΣΕΦ, στην πλατεία Αλικάκου, στην γέφυρα Λαμπράκη και στην αναστροφή από την Μ Ασίας προς Λαμπράκη: είναι σε εξέλιξη η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
Print Friendly, PDF & Email

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

Κατά μήκος της διαδρομής του ΤΡΑΜ στον Πειραιά

 • Έχουν ολοκληρωθεί οι 7 από τις 11 συνδέσεις ηλεκτροδότησης των στάσεων του ΤΡΑΜ από την ΔΕΗ.
 • Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης του αστικού εξοπλισμού ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού.

Στην Τσαμαδού

 • Παραδόθηκε προς χρήση από το κοινό το τμήμα από την Εθν Αντιστάσεως μέχρι την Ηρώων Πολυτεχνείου.

Στο ΣΕΦ

 • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες στην πλατεία Αλικάκου, στην γέφυρα Λαμπράκη και στην αναστροφή από την Μ.Ασίας προς Λαμπράκη, για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά

 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης και στα 130 συστήματα υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι λειτουργικές συνδέσεις & δοκιμές καθώς και η διαδικασία παράδοσής τους προς χρήση.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση