Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Print Friendly, PDF & Email

Φεβρουάριος 2014

  • Εφαρμόστηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κεντρικό διαμέρισμα του Πειραιά.
  • Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την μετατόπιση των γραμμών τρόλευ (γραμμές 16, 17 και 20) εκτός διαδρομής επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά.
  • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ του ΤΡΑΜ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, στο κτίριο 2 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και δοκιμών οι Η/Μ εγκαταστάσεις ενώ στο κτίριο 1 είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αναδιαρύθμισης των χώρων του.
  • Στο οικόπεδο της παιδικής χαράς στη ΡΙΖΑΡΕΙΟ – Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός και οι οπτοπλινθοδομές και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων στο κτιριακό συγκρότημα των WC και επίσης είναι σε εξέλιξη η κατασκευή της περίφραξης του οικοπέδου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
Print Friendly, PDF & Email

Ιανουάριος 2014

  • Ξεκίνησαν οι εργασίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κεντρικό διαμέρισμα του Πειραιά.
  • Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μετατόπηση των γραμμών τρόλευ εκτός διαδρομής επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά (Μετατόπιση Δικτύου Τρόλεϊ της Γραμμής 20 στην 2ας Μεραρχίας).
  • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ του ΤΡΑΜ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, στο κτίριο 2 οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και οι Η/Μ εγκαταστάσεις σε στάδιο δοκιμών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναδιαρύθμισης χώρων του κτιρίου 1.
  • Στο οικόπεδο της παιδικής χαράς στη ΡΙΖΑΡΕΙΟ – Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων στο κτιριακό συγκρότημα των WC και επίσης είναι σε εξέλιξη η κατασκευή της περίφραξης του οικοπέδου.
Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση