Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Print Friendly, PDF & Email

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ

 • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του τροχιοδρόμου, παραμένει σε εκκρεμότητα η ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών – ρυθμίσεων των συστημάτων και διατάξεων ελέγχου της λειτουργίας του ΤΡΑΜ, λόγω της διακοπής των δοκιμαστικών διαδρομών του ΤΡΑΜ.
 • Είναι σε εκκρεμότητα, οι Η/Μ εργασίες στον νέο Υ/Σ 16 (έχουν τελειώσει οι εργασίες Π/Μ) και η αναβάθμιση του Υ/Σ 1.

Β. Αναφορικά με ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

 • Στην γέφυρα Λαμπράκη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών.
 • Τα συστήματα υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων μετά την ολοκλήρωση των τελικών ελέγχων και δοκιμών, παραδόθηκαν στο σύνολό τους σε χρήση, με εκκρεμότητα την μόνιμη ηλεκτροδότηση ορισμένων εξ’ αυτών από την ΔΕΗ.
 • Σε όλες τις κατασκευές του έργου εκτελούνται εργασίες συντηρήσεων και αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων για την πλήρη ολοκλήρωσή τους.
Print Friendly, PDF & Email

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ

 • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του τροχιοδρόμου, είναι σε εξέλιξη οι τελικές δοκιμές – ρυθμίσεις των συστημάτων και διατάξεων ελέγχου της λειτουργίας του ΤΡΑΜ (για την ένταξη της επέκτασης του Πειραιά στο βασικό δίκτυο), καθώς και οι ρυθμίσεις συντονισμού της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ με την οδική σηματοδότηση. Οι δοκιμαστικές διαδρομές του ΤΡΑΜ διακόπηκαν την 19.07.2019, λόγω αποκλεισμού τμήματος του τροχιοδρόμου στην Ομ Σκυλίτση εξαιτίας του σεισμού.
 • Είναι σε εκκρεμότητα, οι Η/Μ εργασίες στον νέο Υ/Σ 16 (έχουν τελειώσει οι εργασίες Π/Μ) και η αναβάθμιση του Υ/Σ 1.

Β. Αναφορικά με ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

 • Στην γέφυρα Λαμπράκη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης των σκυροδεμάτων καθώς και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στα κλιμακοστάσια και ξεκίνησαν οι εργασίες χρωματισμών.
 • Στην αποβάθρα της Ποσειδώνος ολοκληρώθηκαν η ειδική επίστρωση του δαπέδου (ανάδειξης των υποκείμενων αρχαιοτήτων), και η εγκατάσταση του αστικού εξοπλισμού (καθίσματα κλπ).
 • Στις στάσεις, ολοκληρώνονται οι εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού, και είναι σε εξέλιξη οι τελικές δοκιμές του.
 • Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των προβλεπόμενων ανελκυστήρων στην περιοχή της γέφυρας Λαμπράκη και στην περιοχή της στάσης Καραϊσκάκη, (είναι σε διαδικασία πιστοποίησης-αδειοδότησης για την λειτουργία τους).
 • Ολοκληρώθηκαν οι τελικές δοκιμές και είναι σε διαδικασία παράδοσης σε χρήση τα υπόλοιπα εγκατεστημένα συστήματα υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.
Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση