Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ

 • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του τροχιοδρόμου, είναι σε εξέλιξη οι τελικές δοκιμές – ρυθμίσεις των συστημάτων και διατάξεων ελέγχου της λειτουργίας του ΤΡΑΜ (για την ένταξη της επέκτασης του Πειραιά στο βασικό δίκτυο), καθώς και οι ρυθμίσεις συντονισμού της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ με την οδική σηματοδότηση. Οι δοκιμαστικές διαδρομές του ΤΡΑΜ διακόπηκαν την 19.07.2019, λόγω αποκλεισμού τμήματος του τροχιοδρόμου στην Ομ Σκυλίτση εξαιτίας του σεισμού.
 • Είναι σε εκκρεμότητα, οι Η/Μ εργασίες στον νέο Υ/Σ 16 (έχουν τελειώσει οι εργασίες Π/Μ) και η αναβάθμιση του Υ/Σ 1.

Β. Αναφορικά με ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

 • Στην γέφυρα Λαμπράκη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης των σκυροδεμάτων καθώς και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στα κλιμακοστάσια και ξεκίνησαν οι εργασίες χρωματισμών.
 • Στην αποβάθρα της Ποσειδώνος ολοκληρώθηκαν η ειδική επίστρωση του δαπέδου (ανάδειξης των υποκείμενων αρχαιοτήτων), και η εγκατάσταση του αστικού εξοπλισμού (καθίσματα κλπ).
 • Στις στάσεις, ολοκληρώνονται οι εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού, και είναι σε εξέλιξη οι τελικές δοκιμές του.
 • Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των προβλεπόμενων ανελκυστήρων στην περιοχή της γέφυρας Λαμπράκη και στην περιοχή της στάσης Καραϊσκάκη, (είναι σε διαδικασία πιστοποίησης-αδειοδότησης για την λειτουργία τους).
 • Ολοκληρώθηκαν οι τελικές δοκιμές και είναι σε διαδικασία παράδοσης σε χρήση τα υπόλοιπα εγκατεστημένα συστήματα υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.
Print Friendly, PDF & Email

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ

 • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του τροχιοδρόμου (σε προηγούμενες περιόδους αναφοράς), είναι σε εξέλιξη:
 • Οι τελικές δοκιμές – ρυθμίσεις των συστημάτων και διατάξεων ελέγχου της λειτουργίας του ΤΡΑΜ (για την ένταξη της επέκτασης του Πειραιά στο βασικό δίκτυο), καθώς και οι ρυθμίσεις συντονισμού της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ με την οδική σηματοδότηση.
 • Οι εργασίες οδικής & σιδηροδρομικής σήμανσης στην διαδρομή του ΤΡΑΜ.
 • Είναι σε εκκρεμότητα, οι Η/Μ εργασίες στον νέο Υ/Σ 16 (έχουν τελειώσει οι εργασίες Π/Μ) και η αναβάθμιση του Υ/Σ 1.

Β.   Αναφορικά με ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

 • Στην γέφυρα Λαμπράκη είναι σε εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης των σκυροδεμάτων, και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στα κλιμακοστάσια.
 • Στην αποβάθρα της Ποσειδώνος μετά την ολοκλήρωση της ειδικής επίστρωσης του δαπέδου (ανάδειξης των υποκείμενων αρχαιοτήτων) ολοκληρώνεται και η εγκατάσταση του αστικού εξοπλισμού (καθίσματα κλπ).
 • Στις στάσεις, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του αστικού εξοπλισμού, ολοκληρώνονται οι εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού, και είναι σε εξέλιξη οι τελικές δοκιμές του.
 • Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των προβλεπόμενων ανελκυστήρων στην περιοχή της γέφυρας Λαμπράκη και στην περιοχή της στάσης Καραϊσκάκη,.
 • Συνεχίζονται οι τελικές δοκιμές πριν την παράδοσή τους σε χρήση των υπόλοιπων εγκατεστημένων συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση