Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οκτώβριος 2015

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων: αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ στην οδό Βασ. Γεωργίου, μετατόπισης δικτύων ΕΥΔΑΠ (ύδρευσης και αποχέτευσης), ΔΕΗ και ΕΠΑ στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ Λαμπράκη, αποχέτευσης και ΕΠΑ στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, ΟΤΕ και οπτικών ινών στην οδό Εθν. Αντιστάσεως και οδοφωτισμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη. Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποξήλωσης δικτύων τρόλεϊ στις οδούς Βασ. Γεωργίου και Εθν. Αντιστάσεως.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται αρχαιολογική ανασκαφή στα ορύγματα μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ στις οδούς Γρ. Λαμπράκη και Γεωργίου.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιδομής, στη γέφυρα Παπανδρέου, την οδό Μ. Ασίας, την αναστροφή Λαμπράκη και τη Γέφυρα Λαμπράκη. Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή των στάσεων στην οδό Μικράς Ασίας και στη Γέφυρα Γρ. Λαμπράκη. Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες θεμελίωσης των ιστών Catenary στις οδούς Γρ. Λαμπράκη και Εθνικής Αντιστάσεως.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της οδού Μικράς Ασίας, της οδού Εθν. Αντιστάσεως. Στη διαμόρφωση του κόμβου Ακτής Θεμιστοκλέους και Ζαννή, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η εγκατάσταση υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων με τον συνεπακόλουθο αστικό σχεδιασμό στην 34ου Συντάγματος ενώ έχει ολοκληρωθεί ο αστικός σχεδιασμός στο προσκείμενο Λαμπράκη μεταξύ Μπουμπουλίνας και Β. Γεωργίου.
Print Friendly, PDF & Email

Σεπτέμβριος 2015

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύων αποχέτευσης στην Ομηρίδου Σκυλίτση μεταξύ Ιπποδαμείας και 34ου Συντάγματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων: αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ ταυτόχρονα με αρχαιολογικές εργασίες στην Βασ. Γεωργίου, μετατόπισης δικτύων ΕΥΔΑΠ (ύδρευσης) στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ Λαμπράκη, αποχέτευσης στην Ομηρίδου Σκυλίτση και οδοφωτισμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη.
    Σε εξέλιξη βρίσκεται αρχαιολογική ανασκαφή στα ορύγματα μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ στην Γρ. Λαμπράκη και τη Γεωργίου.
  • Ολοκληρώθηκαν τα σκυροδέματα της επιδομής τροχιοδρόμου στη γέφυρα Μυρτιδιώτισσας και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής επιδομής, στη γέφυρα Παπανδρέου και την οδό Μ. Ασίας. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή θεμελίωσης των ιστών Catenary στη Μικράς Ασίας και την αναστροφή Λαμπράκη και βρίσκονται σε εξέλιξη διερευνητικές τομές για τη θεμελίωση των ιστών σε λοιπές θέσεις του έργου (Γρ Λαμπράκη, Γεωργίου, Εθν Αντιστάσεως κ.λπ.)
  • Ολοκληρώθηκε ο αστικός σχεδιασμός στο απέναντι πεζοδρόμιο της Εθν Αντιστάσεως, τη Μικράς Ασίας (κόμβος με Σαρανταπόρου), τη Γρ Λαμπράκη (μεταξύ Μπουμπουλίνας έως Γεωργίου), και η εγκατάσταση υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων με τον συνεπακόλουθο αστικό σχεδιασμό στην οδό Αγρινίου. Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Μικράς Ασίας, το προσκείμενο πεζοδρόμιο της Εθν Αντιστάσεως, τη διαμόρφωση του κόμβου Ακτής Θεμιστοκλέους και Ζαννή και βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων με τον συνεπακόλουθο αστικό σχεδιασμό στην 34ου Συντάγματος.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση