Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αύγουστος 2015

 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΤΕ, στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της οδού Γρ. Λαμπράκη και οι αποξηλώσεις δικτύων ΗΛΠΑΠ από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.
  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ ταυτόχρονα με αρχαιολογικές εργασίες στην Βασ. Γεωργίου καθώς και οι μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης στην Ομηρίδου Σκυλίτση.
  Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες μετατόπισης δικτύων ΕΥΔΑΠ (ύδρευσης), στο όρυγμα μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ Λαμπράκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αρχαιολογική ανασκαφή.
 • Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής επιδομής τροχιοδρόμου στη γέφυρα Μυρτιδιώτισσας, τη γέφυρα Παπανδρέου και στην οδό Μ. Ασίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή θεμελίωσης των ιστών Catenary στην Μικράς Ασίας.
 • Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στην οδό Γρ. Λαμπράκη (μεταξύ Μπουμπουλίνας έως Γεωργίου) και στην οδό Μικράς Ασίας (κόμβος με Σαρανταπόρου). Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκτάστασης υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων, με τον συνεπακόλουθο αστικό σχεδιασμό, στην οδό 34ου Συντάγματος και στην οδό Αγρινίου.
Print Friendly, PDF & Email

Ιούλιος 2015

 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων: αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ στην Βασ. Γεωργίου, αποχέτευσης & ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ – δικτύων ΕΠΑ και δικτύων ΟΤΕ στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη, αποχέτευσης στην Ομηρίδου Σκυλίτση.
  Στα ορύγματα μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη και στο προσκείμενο της Βασ. Γεωργίου βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα και είναι σε εξέλιξη αρχαιολογική ανασκαφή.
 • Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες για τον τροχιόδρομο στη γέφυρα Παπανδρέου, τη Μ. Ασίας και τη Γρ. Λαμπράκη, καθώς και οι εργασίες επιδομής στη γέφυρα Μυρτιδιώτισσας. Ξεκίνησαν και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή θεμελίωσης των ιστών Catenary στη Μικράς Ασίας.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων στην Εθνικής Αντιστάσεως, τη Γρ Λαμπράκη και τη Μικράς Ασίας.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση