Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιούνιος 2015

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύου αποχέτευσης στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Ομ. Σκυλίτση (από Ιπποδαμείας μέχρι 34ου Συντάγματος), δύο καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης στην Βασ. Γεωργίου και ομβρίων στην Μικράς Ασίας. Ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ στην Βασ. Γεωργίου. Είναι σε εξέλιξη οι μετατοπίσεις δικτύων: αποχέτευσης & ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ – δικτύων ΕΠΑ και δικτύων ΟΤΕ στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη, αποχέτευσης στο απέναντι πεζοδρόμιο της Ομηρίδου Σκυλίτση (πλατεία Ιπποδαμείας – 34ου Συντάγματος).
  • Στα ορύγματα μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ Λαμπράκη και στο προσκείμενο της Βασ Γεωργίου βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα και είναι σε εξέλιξη αρχαιολογική ανασκαφή.
  • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της θεμελίωσης (πασσαλώσεις) για την πεζογέφυρα της γέφυρας Λαμπράκη. Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή τεχνικών έργων στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στην αναστροφή της Λαμπράκη, κλπ.
  • Ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες για τον τροχιόδρομο στην γέφυρα Παπανδρέου, στην Μ. Ασίας και στην Γρ. Λαμπράκη, καθώς και οι εργασίες επιδομής στη γέφυρα Μυρτιδιώτισσας. Είναι σε εξέλιξη η παραγωγή προκατασκευασμένων πλακών επιδομής και οι διερευνητικές τομές για τους ιστούς Catenary.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού του απέναντι πεζοδρομίου της Εθνικής Αντιστάσεως (εκτός του 1ου τετραγώνου), του χώρου κάτω από την γέφυρα Παπανδρέου, του κόμβου Ακτής Θεμιστοκλέους με Ραγκαβή και του κόμβου Μπουμπουλίνας με Γρ. Λαμπράκη (πλατεία Κανάρη-υπολείπονται τα bollards), κλπ. Ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη. Είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης η διαμόρφωση της πλατείας Αλικάκου.
Print Friendly, PDF & Email

Μάιος 2015

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύου αποχέτευσης στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της οδού Μ. Ασίας. Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ΦΑ στην οδό Βασ. Γεωργίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, δικτύων ΕΠΑ και δικτύων ΟΤΕ, στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της οδού Γρ. Λαμπράκη, αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Ομηρίδου Σκυλίτση (πλατεία Ιπποδαμείας – 34ουΣυντάγματος) και ομβρίων στην οδό Μικράς Ασίας.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή (πασσαλώσεις θεμελίωσης) της πεζογέφυρας στη γέφυρα Λαμπράκη καθώς και η κατασκευή τεχνικών έργων στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στην αναστροφή της Λαμπράκη κ.λπ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι χωματουργικές εργασίες για τον τροχιόδρομο στις οδούς Μ. Ασίας και Γρ. Λαμπράκη, οι διερευνητικές τομές για τους ιστούς Catenary καθώς και η παραγωγή προκατασκευασμένων πλακών επιδομής.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης των πεζοδρομίων της γέφυρας Λαμπράκη, της αναστροφής Λαμπράκη, του απέναντι πεζοδρομίου της Εθνικής Αντιστάσεως, του προσκείμενου της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρομίου της Μικράς Ασίας, του χώρου κάτω από την γέφυρα Παπανδρέου, της πλατείας Αλικάκου, του κόμβου Μπουμπουλίνας με Γρ. Λαμπράκη (πλατεία Κανάρη) κ.λπ.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση