Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μάρτιος 2014

  • Εφαρμόστηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Β Φάσης, στο Α διαμέρισμα (Πειραική) του Πειραιά, και είναι σε εξέλιξη οι αποκαταστάσεις νησίδων, διαγραμμίσεων κλπ.
  • Είναι σε εξέλιξη η οριοθέτηση επί μέρους εργοταξιακών χώρων και η έναρξη εργασιών (αναστροφή Λαμπράκη, πεζοδρόμια Λαμπράκη, περιοχή προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη κλπ).
  • Είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης οι εργασίες για την μετατόπιση των γραμμών τρόλευ (16 και 17) και προγραμματίζεται η άμεση έναρξη των εργασιών για την μετατόπιση της γραμμής 20, όλων εκτός διαδρομής επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά.
  • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ του ΤΡΑΜ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και γίνονται δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτίριο 2 και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αναδιαρύθμισης των χώρων στο κτίριο 1.
  • Στο οικόπεδο της παιδικής χαράς στη ΡΙΖΑΡΕΙΟ – Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, το κτίριο του συγκροτήματος των WC, η περίφραξη και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης.
Print Friendly, PDF & Email

Φεβρουάριος 2014

  • Εφαρμόστηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κεντρικό διαμέρισμα του Πειραιά.
  • Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την μετατόπιση των γραμμών τρόλευ (γραμμές 16, 17 και 20) εκτός διαδρομής επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά.
  • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ του ΤΡΑΜ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, στο κτίριο 2 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και δοκιμών οι Η/Μ εγκαταστάσεις ενώ στο κτίριο 1 είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αναδιαρύθμισης των χώρων του.
  • Στο οικόπεδο της παιδικής χαράς στη ΡΙΖΑΡΕΙΟ – Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός και οι οπτοπλινθοδομές και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων στο κτιριακό συγκρότημα των WC και επίσης είναι σε εξέλιξη η κατασκευή της περίφραξης του οικοπέδου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up