Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μάιος 2015

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύου αποχέτευσης στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της οδού Μ. Ασίας. Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ΦΑ στην οδό Βασ. Γεωργίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, δικτύων ΕΠΑ και δικτύων ΟΤΕ, στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της οδού Γρ. Λαμπράκη, αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Ομηρίδου Σκυλίτση (πλατεία Ιπποδαμείας – 34ουΣυντάγματος) και ομβρίων στην οδό Μικράς Ασίας.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή (πασσαλώσεις θεμελίωσης) της πεζογέφυρας στη γέφυρα Λαμπράκη καθώς και η κατασκευή τεχνικών έργων στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στην αναστροφή της Λαμπράκη κ.λπ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι χωματουργικές εργασίες για τον τροχιόδρομο στις οδούς Μ. Ασίας και Γρ. Λαμπράκη, οι διερευνητικές τομές για τους ιστούς Catenary καθώς και η παραγωγή προκατασκευασμένων πλακών επιδομής.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης των πεζοδρομίων της γέφυρας Λαμπράκη, της αναστροφής Λαμπράκη, του απέναντι πεζοδρομίου της Εθνικής Αντιστάσεως, του προσκείμενου της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρομίου της Μικράς Ασίας, του χώρου κάτω από την γέφυρα Παπανδρέου, της πλατείας Αλικάκου, του κόμβου Μπουμπουλίνας με Γρ. Λαμπράκη (πλατεία Κανάρη) κ.λπ.
Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2015

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αναγκαίες μετατοπίσεις των δικτύων αποχέτευσης & ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, των δικτύων ΕΠΑ και των δικτύων ΟΤΕ στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη. Επίσης, πραγματοποιούνται οι αναγκαίες μετατοπίσεις των δικτύων αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Ομηρίδου Σκυλίτση (πλατεία Ιπποδαμείας – 34ου Συντάγματος) καθώς και των ομβρίων και αποχέτευσης στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Μ Ασίας.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή τεχνικών έργων στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στην αναστροφή της Λαμπράκη, κλπ.
  • Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εγκατάσταση συστημάτων υπογειοποιημένων κάδων (Φρεαττύδας, απέναντι πεζοδρόμιο Λαμπράκη, απέναντι πεζοδρόμιο Εθνικής Αντιστάσεως). Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε ένα ακόμη κόμβο της Ακτής Θεμιστοκλέους (της Κωλλέτη). Ξεκίνησαν επίσης οι εργασίες διαμόρφωσης του κόμβου Μπουμπουλίνας με Γρ. Λαμπράκη και του προσκείμενου πεζοδρομίου της Μικράς Ασίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας Αλικάκου, του απέναντι της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρομίου της Εθνικής Αντιστάσεως, της αναστροφής Λαμπράκη (περιοχή διέλευσης τροχιόδρομου), των πεζοδρομίων της γέφυρας Λαμπράκη, κλπ.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση