Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Νοέμβριος 2014

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης των ιστών οδοφωτισμού στην Μικράς Ασίας, οι εργασίες μετατόπισης της γραμμής 20 του ΗΛΠΑΠ, από τη Βασ. Γεωργίου στην Μπουμπουλίνας, και οι εργασίες μετατόπισης δύο αγωγών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στην αναστροφή Λαμπράκη. Ακόμη, ξεκίνησαν οι μετατοπίσεις δικτύων στη Λαμπράκη (δικτύου ΕΠΑ, ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης από το προσκείμενο στο απέναντι πεζοδρόμιο, μετατοπίσεων δικτύων ΔΕΗ και δημοτικού φωτισμού στο απέναντι πεζοδρόμιο) καθώς και εργασίες τροποποίησης του δικτύου ΗΛΠΑΠ στην Κόνωνος.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του πεζοδρομίου στην Ηρώων Πολυτεχνείου (Καραολή-Τσαμαδού) και στη νησίδα της αναστροφής Λαμπράκη που οριοθετείται από την Μικράς Ασίας – την Πειραιώς και τον Τροχιόδρομο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο απέναντι της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη, στην αναστροφή Λαμπράκη (περιοχή διέλευσης τροχιόδρομου), στα πεζοδρόμια της γέφυρας Λαμπράκη, στο απέναντι της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Μικράς Ασίας, κλπ.
Print Friendly, PDF & Email

Οκτώβριος 2014

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διερευνητικές τομές με σκοπό τον εντοπισμό δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τη διερεύνηση θέσεων κατασκευής υπόγειων κάδων (Γρ Λαμπράκη, Γεωργίου, Εθνικής Αντιστάσεως, Ομηρίδου Σκυλίτση κλπ).
  • Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη μετατόπιση των ιστών οδοφωτισμού στην Μικράς Ασίας (μετά την αναγκαία επαναδιαμόρφωση της νησίδας μεταξύ οδοστρώματος και ΗΣΑΠ) και σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης της γραμμής 20 του ΗΛΠΑΠ, από τη Βασ. Γεωργίου στην οδό Μπουμπουλίνας.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της νέας γέφυρας διέλευσης του ΤΡΑΜ στη Μυρτιδιώτισσα και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων (στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στο ΣΕΦ, στη γέφυρα Λαμπράκη κλπ).
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού (αναπλάσεις πεζοδρομίων, περιοχών φύτευσης κλπ). Συγκεκριμένα, ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου (μεταξύ Καραολή Δημητρίου και Τσαμαδού) στο απέναντι της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη, στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Ξεκίνησαν επίσης οι εργασίες στο απέναντι της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Μικράς Ασίας, στην αναστροφή Λαμπράκη (στη νησίδα διαχωρισμού Μικράς Ασίας – Πειραιώς και τροχιοδρόμου, στην περιοχή που σε τελικό στάδιο βρίσκεται επιπλέον και η φύτευση).
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση