Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οκτώβριος 2014

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διερευνητικές τομές με σκοπό τον εντοπισμό δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τη διερεύνηση θέσεων κατασκευής υπόγειων κάδων (Γρ Λαμπράκη, Γεωργίου, Εθνικής Αντιστάσεως, Ομηρίδου Σκυλίτση κλπ).
  • Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη μετατόπιση των ιστών οδοφωτισμού στην Μικράς Ασίας (μετά την αναγκαία επαναδιαμόρφωση της νησίδας μεταξύ οδοστρώματος και ΗΣΑΠ) και σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης της γραμμής 20 του ΗΛΠΑΠ, από τη Βασ. Γεωργίου στην οδό Μπουμπουλίνας.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της νέας γέφυρας διέλευσης του ΤΡΑΜ στη Μυρτιδιώτισσα και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων (στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στο ΣΕΦ, στη γέφυρα Λαμπράκη κλπ).
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού (αναπλάσεις πεζοδρομίων, περιοχών φύτευσης κλπ). Συγκεκριμένα, ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου (μεταξύ Καραολή Δημητρίου και Τσαμαδού) στο απέναντι της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη, στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Ξεκίνησαν επίσης οι εργασίες στο απέναντι της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Μικράς Ασίας, στην αναστροφή Λαμπράκη (στη νησίδα διαχωρισμού Μικράς Ασίας – Πειραιώς και τροχιοδρόμου, στην περιοχή που σε τελικό στάδιο βρίσκεται επιπλέον και η φύτευση).
Print Friendly, PDF & Email

Σεπτέμβριος 2014

  • Στα πεζοδρόμια της Γρηγορίου Λαμπράκη σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση με δοκιμαστικές τομές, θέσεων κατασκευής των συστημάτων διπλών υπόγειων κάδων απορριμάτων (στο απέναντι και το προσκείμενο του τροχιοδρόμου).
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στη νησίδα διαχωρισμού Μικράς Ασίας και Πειραιώς, στην αναστροφή Λαμπράκη.
  • Ολοκληρώθηκαν οι ξυλότυποι και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σιδηροπλισμών για την κατασκευή της γέφυρας στη Μυρτιδιώτισσα.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης του αγωγού ακαθάρτων και ξεκίνησαν οι εργασίες μετατόπισης αγωγού ομβρίων και αστικού σχεδιασμού στο απέναντι πεζοδρόμιο στη Μικράς Ασίας.
  • Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των ιστών για τη μετατόπιση της γραμμής τρόλεϊ 20 (από Βασ. Γεωργίου), και ξεκίνησαν οι εργασίες δικτύου για την ολοκλήρωση της γραμμής στην Μπουμπουλίνας
  • Συνεχίζονται εργασίες τεχνικών έργων κατά μήκος της διαδρομής του ΤΡΑΜ (στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στη γέφυρα Λαμπράκη κλπ) και ξεκίνησαν οι εργασίες μετατόπισης -διευθέτησης δικτύων ΟΚΩ.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση