Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σεπτέμβριος 2014

  • Στα πεζοδρόμια της Γρηγορίου Λαμπράκη σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση με δοκιμαστικές τομές, θέσεων κατασκευής των συστημάτων διπλών υπόγειων κάδων απορριμάτων (στο απέναντι και το προσκείμενο του τροχιοδρόμου).
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στη νησίδα διαχωρισμού Μικράς Ασίας και Πειραιώς, στην αναστροφή Λαμπράκη.
  • Ολοκληρώθηκαν οι ξυλότυποι και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σιδηροπλισμών για την κατασκευή της γέφυρας στη Μυρτιδιώτισσα.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης του αγωγού ακαθάρτων και ξεκίνησαν οι εργασίες μετατόπισης αγωγού ομβρίων και αστικού σχεδιασμού στο απέναντι πεζοδρόμιο στη Μικράς Ασίας.
  • Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των ιστών για τη μετατόπιση της γραμμής τρόλεϊ 20 (από Βασ. Γεωργίου), και ξεκίνησαν οι εργασίες δικτύου για την ολοκλήρωση της γραμμής στην Μπουμπουλίνας
  • Συνεχίζονται εργασίες τεχνικών έργων κατά μήκος της διαδρομής του ΤΡΑΜ (στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στη γέφυρα Λαμπράκη κλπ) και ξεκίνησαν οι εργασίες μετατόπισης -διευθέτησης δικτύων ΟΚΩ.
Print Friendly, PDF & Email

Αύγουστος 2014

  • Ξεκίνησε η διερεύνηση με δοκιμαστικές τομές, θέσεων κατασκευής των συστημάτων διπλών υπόγειων κάδων απορριμμάτων στη Γρ. Λαμπράκη.
  • Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας Μυρτιδιώτισσας και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τεχνικών έργων σε διάφορες θέσεις της διαδρομής του ΤΡΑΜ (στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στην αναστροφή Λαμπράκη, εργασίες συντήρησης στην γέφυρα Λαμπράκη κλπ).
  • Ξεκίνησαν οι εργασίες μετατόπισης του αγωγού ακαθάρτων και ύδρευσης στη Μικράς Ασίας.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης του αγωγού ακαθάρτων στη Γρ. Λαμπράκη και των δικτύων ΔΕΗ στην αναστροφή της Λαμπράκη.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση