logo gr
logo en
Διαδικτυακή Πύλη - Αττικό Μετρό Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε

Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση -2022

iso

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022

ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η παρούσα αποτελεί την 2η ετήσια Έκθεση παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ του Τμήματος Α΄ της Γραμμής 4 Άλσος Βεΐκου – Γουδή του Μετρό της Αθήνας», και αφορά στο χρονικό διάστημα για το έτος 2022, ήτοι από 1/1/2022 έως 31/12/2022, για 18 εργοταξιακές θέσεις του Έργου:

 1. Φρέαρ ΕΥΔΑΠ
 2. Φρέαρ Βεΐκου – Πλυντήριο Συντήρηση
 3. Σταθμός Άλσος Βεΐκου
 4. Σταθμός Γαλάτσι
 5. Σταθμός Ελικώνος
 6. Σταθμός Κυψέλη
 7. Σταθμός Δικαστήρια
 8. Σταθμός Ακαδημία
 9. Φρέαρ Βιβλιοθήκη
 10. Σταθμός Κολωνάκι
 11. Φρέαρ Φορμίωνος
 12. Σταθμός Καισαριανή
 13. Φρέαρ Νήαρ Ηστ
 14. Σταθμός Πανεπιστημιούπολη
 15. Σταθμός Ιλίσια
 16. Σταθμός Ζωγράφου
 17. Σταθμός Γουδή
 18. Φρέαρ Δικαιοσύνης

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Φυσικό περιβάλλον

Αέρας

Οι επιπτώσεις στον αέρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, δύναται να προκληθούν κυρίως κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ. Επίσης, μικρής έκτασης και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις δύναται να προκληθούν κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής από και προς τους εργοταξιακούς χώρους.

Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον που διαπιστώθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς στις εργοταξιακές θέσεις του έργου αφορούν στην εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαέρια) κατά τη λειτουργία των οχημάτων-μηχανημάτων και κατά τη μεταφορά προϊόντων εκσκαφής από και προς τους εργοταξιακούς χώρους.

Για τον περιορισμό και τον έλεγχο των εκπομπών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα, λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη εκπομπών και διασποράς τους στο αστικό περιβάλλον όπως:

 • Διατήρηση των εξατμίσεων των οχημάτων και των μηχανημάτων σε θέσεις μακριά από το έδαφος, ώστε να μην ευνοείται η δημιουργία σκόνης κατά τη λειτουργία τους.
 • Τακτική συντήρηση εξοπλισμού/οχημάτων/μηχανημάτων για την ορθή λειτουργία και τη μείωση των αέριων εκπομπών. Τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα ελέγχου καυσαερίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Οικολογική οδήγηση των οχημάτων για τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων και τη μείωση των αέριων εκπομπών, κίνηση με χαμηλή ταχύτητα για τη μείωση των εκπομπών σκόνης.
 • Απαγόρευση καύσης των προϊόντων καθαρισμών, εκσκαφών και καθαιρέσεων, καθώς και πάσης φύσεως υλικών.
 • Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της χρονικής διάρκειας των εργασιών που ευνοούν ή/και προκαλούν την εκπομπή σκόνης.

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις στον αέρα από την εκτέλεση των εργασιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις εγκεκριμένες ΜΠΕ και σ-ΠΜ του έργου, καθώς και στις ΤΕΠΕΜ εργοταξίων, την εμπειρία από αντίστοιχα έργα, καθώς και τις μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM2.5 & PM10) και διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) που εκτελέστηκαν στο διάστημα αναφοράς στις πιο επιβαρυμένες από εργασίες και ευαίσθητες εργοταξιακές θέσεις του Έργου, οι εκπομπές αέριων ρύπων εκτιμάται ότι είναι τοπικού χαρακτήρα, ήπιες και βραχυχρόνιες, δίχως να επηρεάζουν αρνητικά σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή των θέσεων, όπου έχουν εκτελεστεί εργασίες.

Νερά

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων από την εκτέλεση των εργασιών, δηλαδή κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ.

Σημειώνεται ότι για το χρονικό διάστημα αναφοράς δεν έχουν πραγματοποιηθεί αντλήσεις υδάτων και κατά συνέπεια, δεν έχουν εγκατασταθεί δεξαμενές καθίζησης. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται πλύσεις των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού στους εργοταξιακούς χώρους.

Έδαφος

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, δηλαδή κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ, καθώς και κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής από και προς τους εργοταξιακούς χώρους.

Χλωρίδα

Οι επιπτώσεις που διαπιστώθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς στη χλωρίδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αφορούν την εκρίζωση και κοπή των υφιστάμενων δένδρων και θάμνων λόγω των εκτελούμενων εργασιών, ήτοι κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ.

Για να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και στο αστικό πράσινο στις περιοχές των εργοταξιακών χώρων, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • Μεταφύτευση δέντρων και θάμνων εντός του Φυτωρίου του Δήμου Αθηναίων, με υπόδειξη της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.
 • Περιποίηση (κλάδεμα) του συνόλου των δέντρων πριν τις εργασίες εκρίζωσης και μεταφύτευσης.
 • Περιποίηση (λίπανση, πότισμα κλπ) του συνόλου των δέντρων που μεταφυτεύτηκε εντός του Φυτωρίου του Δήμου Αθηναίων, όπως υποδείχθηκε.
 • Μεταφύτευση δέντρων και θάμνων που δύνανται να μεταφυτευτούν κατόπιν υπόδειξης σε κατάλληλες θέσεις των αρμοδίων Φορέων (Διευθύνσεις Πρασίνου Αρμόδιων Δήμων).
 • Αποκομιδή και διαχείριση των κλαδεμάτων και κομμένων δέντρων και θάμνων που δε δύνανται να μεταφυτευτούν σε κατάλληλη αδειοδοτημένη μονάδα.
 • Για κάθε θέση του έργου εκπονείται και υποβάλλεται προς έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ειδική Μελέτη Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Χλωρίδας, σύμφωνα με την οποία εκτελούνται οι εργασίες κοπής, εκρίζωσης και μεταφύτευσης της υφιστάμενης χλωρίδας.

Τα προς μεταφύτευση δένδρα και θάμνοι, χαρακτηρίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρασίνου του εκάστοτε Δήμου, και όπου απαιτείται γνωμοδοτεί η Διεύθυνση Δασών Αθηνών και η Διεύθυνση Αλσών και Πάρκων της Περιφέρειας Αττικής, και μεταφυτεύονται σε θέσεις που υποδεικνύονται από τις ανωτέρω Υπηρεσίες. Τα υπόλοιπα δέντρα και θάμνοι που δεν μεταφυτεύονται, διαχειρίζονται κατάλληλα σε συνεργασία με αδειοδοτημένες μονάδες αποκομιδής και διάθεσης/αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01: απόβλητα κήπων και πάρκων – βιοαποικοδομίσιμα απόβλητα).

Δομημένο περιβάλλον

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον, εντός και σε γειτνίαση με τους εργοταξιακούς χώρους. Οι πιθανές επιπτώσεις, οι οποίες δύναται να προκληθούν κατά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών αφορούν στα κτίρια, το οδικό δίκτυο, τα δίκτυα υποδομών και τις κοινόχρηστες υποδομές.

 

Ποιότητα ζωής των κατοίκων

Θόρυβος & δονήσεις

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων στις περιοχές των θέσεων του έργου όπου έχουν εκτελεστεί εργασίες, που να οφείλονται σε εκπομπές θορύβου και δονήσεων εκτιμάται ότι είναι τοπικού χαρακτήρα, ήπιες και βραχυχρόνιες, δίχως να επηρεάζουν αρνητικά σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των θέσεων όπου έχουν εκτελεστεί εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα μετρήσεων θορύβου & δονήσεων που εκτελέστηκαν στο διάστημα αναφοράς στις πιο επιβαρυμένες από εργασίες και ευαίσθητες εργοταξιακές θέσεις του Έργου.

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων στις περιοχές των θέσεων του έργου, καθώς και στο ακουστικό περιβάλλον, που οφείλονται στην παραγωγή θορύβου και δονήσεων, δύναται να προκληθούν κυρίως κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ. Επίσης, ήπιας έντασης και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις δύναται να προκληθούν κατά τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής από και προς τους εργοταξιακούς χώρους.

Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν στην:

 • Πρόκληση εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου, του εξοπλισμού εργασίας και από την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου στον εργοταξιακό χώρο.
 • Πρόκληση εκπομπών δονήσεων από τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου, του εξοπλισμού εργασίας και από την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου στον εργοταξιακό χώρο.

Για τον περιορισμό της πρόκλησης εκπομπών θορύβου και δονήσεων λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • Χρήση εξοπλισμού με αποτελεσματική απόσβεση θορύβου με τη χρήση κατάλληλων σιγαστήρων, ηχητικών επενδύσεων, ασπίδων, ηχομονώσεων, θωρακίσεων κλπ.
 • Πραγματοποίηση τακτικών συντηρήσεων στον εξοπλισμό, προκειμένου αυτός να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να ελαχιστοποιείται ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την χρήση του.
 • Διάθεση δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ από τα οχήματα που εκτελούν τις εργασίες μεταφοράς των υλικών κατασκευής και των προϊόντων εκσκαφής, με έλεγχο των επιπέδων του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη λειτουργία τους σε σχέση με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Τοποθέτηση του εξοπλισμού στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα γειτονικά κτίρια.
 • Αποφυγή της ταυτόχρονης λειτουργίας μηχανημάτων που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου & δονήσεων (αεροσυμπιεστές, διατρητικά, σφύρες, μηχανήματα πασσαλώσεων, οδοστρωτήρες κλπ), καθώς και της λειτουργίας τους κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
 • Πραγματοποίηση φόρτωσης, εκφόρτωσης και κινήσεων φορτηγών και μηχανημάτων έργου με τέτοιο τρόπο, ώστε ο θόρυβος να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερος.

Προσβασιμότητα

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην προσβασιμότητα των πολιτών σε κοινόχρηστες περιοχές, ιδιοκτησίες, εμπορικά καταστήματα και χώρους εργασίας. Οι όποιες επιπτώσεις εκτιμάται ότι είναι τοπικού χαρακτήρα και ήπιες, ενώ διαρκούν για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.

Σημειώνεται ότι λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου σε κάθε θέση του έργου να καταλαμβάνεται η μικρότερη δυνατή επιφάνεια για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να μην καθυστερεί η απελευθέρωση των χώρων που δεσμεύονται.

Πολιτιστική κληρονομιά

Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δύναται να προκληθούν κυρίως κατά τη μετατόπιση των δικτύων ΟΚΩ. Για να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων που ενδέχεται να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ειδικότερα πριν από την έναρξη εργασιών στις επιμέρους θέσεις του έργου έχουν πραγματοποιηθεί διερευνητικές εργασίες για τον εντοπισμό τυχόν αρχαιοτήτων, όπου αυτές απαιτούνταν, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αντιστηρίξεων ή/και υποστηρίξεων. Τα σημεία ενδιαφέροντος διάνοιξης διερευνητικών τομών καθορίζονται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία ειδοποιείται εγγράφως πριν από την έναρξη των εργασιών. Οι εν συνεχεία αρχαιολογικές εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία της Αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομία από την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση που από την αρχαιολογική έρευνα διαπιστωθεί η ύπαρξη ευρημάτων, οι επιπτώσεις θα είναι θετικές, καθώς θα δύναται να γίνει διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη αυτών.

Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής & ΑΕΚΚ

Σχετικά με τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής και των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στους εργοταξιακούς χώρους, τηρείται αρχείο και τα σχετικά παραστατικά (συνοδευτικά έντυπα μεταφοράς, βεβαιώσεις παραλαβής, δελτία αποστολής κλπ) που τεκμηριώνουν τον τρόπο διάθεσης κάθε κατηγορίας αποβλήτων. Οι άδειες των χώρων διάθεσης των προϊόντων εκσκαφής και οι αντίστοιχες εγκρίσεις και παραστατικά, έχουν υποβληθεί με την Ειδική Μελέτη Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφής και Υλικών Κατασκευής.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου και στην εγκεκριμένη Ειδική Μελέτη Διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής, τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής δύναται να μεταφέρονται προς απόθεση σε  εγκεκριμένους χώρους. Κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς η πλειονότητα των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών, καθαιρέσεων, αποξηλώσεων (ΑΕΚΚ) που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και κατά τις εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και περιλαμβάνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις καθαιρέσεις, τις αποξηλώσεις και τις εργασίες μετατόπισης των δικτύων ΟΚΩ, μεταφέρθηκαν προς κατάλληλη διαχείριση σε αδειοδοτημένες μονάδες.

Τα βιοαποικοδομίσιμα απόβλητα που προήλθαν από τον καθαρισμό των εργοταξιακών χώρων (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01) και αφορούν στο αστικό πράσινο που δε δύναται να μεταφυτευτεί και βιοαποικοδομίσιμα απόβλητα από τον καθαρισμό των εργοταξιακών χώρων (χόρτα, ξερά κλαδιά κλπ), διατέθηκαν προς κατάλληλη διαχείριση σε αδειοδοτημένες εταιρείες.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς, ήτοι από 1/1/2022 έως 31/12/2022, δεν έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την εκτέλεση του έργου «Αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ του τμήματος Α΄ της Γραμμής 4 Άλσος Βεΐκου – Γουδή του Μετρό της Αθήνας».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG

Δομοστατική Καταγραφή Κτηρίων

για τη Νέα Γραμμή 4A