Επέκταση προς Πειραιά

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2007 – 2013»  (ΕΠ – Αττική)
Ταμείο Συνοχής – Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Ανάπτυξη 2014 – 2020»
(ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Πειραιά

 

Σταθμός Μανιάτικα: Breakthrough TBM

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up