Κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη»
2007 -2013 (ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης

Scroll Up