Διευκολύνσεις ΑμεΑ στους Σταθμούς και τους Συρμούς

Διευκολύνσεις ΑμεΑ στους Σταθμούς και τους Συρμούς

AM_dieukolinseis-amea_LG

Οι σταθμοί και οι συρμοί του Μετρό Αθήνας είναι απολύτως φιλικοί  στην εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία. Μολονότι οι προβλέψεις αυτές δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό αντικείμενο της σύμβασης, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεώρησαν ότι ήταν απολύτως αναγκαίο να περιληφθεί η εν λόγω υποδομή στο αντικείμενο του έργου και προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωσή της στο σύστημα.

Οι παρακάτω διευκολύνσεις έχουν υλοποιηθεί στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Αθήνας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρία.

Για Άτομα που κινούνται χωρίς Αμαξίδια

 • Διαγραμμίσεις στο πρώτο και τελευταίο Σκαλοπάτι των σταθερών κλιμάκων.

 • Επιμήκυνση χειρολισθήρων πέρα από το πρώτο και τελευταίο σκαλοπάτι κάθε σταθερής κλίμακας κατά ένα μέτρο.

 • Ενδείξεις κατεύθυνσης και κομβία έκτακτης ανάγκης για τη διακοπή λειτουργίας των κυλιόμενων κλιμάκων.

 • Χείλος αποβάθρας – πρόσθετη προειδοποιητική διαγράμμιση – αλλαγή υφής δαπέδου.

 • Πινακίδες και γραφικές παραστάσεις με πιο ευανάγνωστα στοιχεία.

 • Πινακίδες και γραφικές παραστάσεις που δείχνουν τις προσφερόμενες διευκολύνσεις.

 • Βελτιώσεις επιπέδου φωτισμού.

 • Προσβάσιμα καθίσματα στην αποβάθρα.

 • Διπλοί χειρολισθήρες σε σταθερές κλίμακες δύο κατευθύνσεων.

 • Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

 • Μεγάλοι διακόπτες ηλεκτρικού.

 • Πυκνές γρίλιες βατών φρεατίων.

 • Περικοπές των κρασπέδων (ράμπες).

 • «Οδηγοί τυφλών».

Για Χρήστες Αναπηρικών Αμαξιδίων

 • Ανελκυστήρες κατάλληλοι για χρήση από ΑΜΕΑ σε όλους τους σταθμούς.

 • Ηχογραφημένες ανακοινώσεις στις καμπίνες των ανελκυστήρων.

 • Ενδοεπικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σταθμού στις καμπίνες των ανελκυστήρων.

 • Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) υψομετρικών αλλαγών.

 • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στις στάθμες χώρου έκδοσης/ελέγχου εισιτηρίων και αποβάθρας.

 • Διεύρυνση των διαδρόμων στις εξόδους των ανελκυστήρων και τοποθέτηση επιπλέον χειριστηρίου σε χαμηλή στάθμη.

 • Προσβάσημος διοικητικός  χώρος στα αμαξοστάσια.

 • Τουαλέτες για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων σε όλους τους σταθμούς και τα αμαξοστάσια.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση