Πιστοποίηση ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Πιστοποίηση ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

 

Πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, από τον Οργανισμό Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο διαχειριστικής επάρκειας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε στην υλοποίηση του έργου και των στόχων της.

Με την πιστοποίηση από τον Οργανισμό TUV AUSTRIA HELLAS αναγνωρίστηκε η αποτελεσματικότητα και η διαχειριστική επάρκεια της εταιρείας «στο σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση, επίβλεψη και έλεγχο των δικτύων έργων σταθερής τροχιάς σε αστικό περιβάλλον (εκτός του δικτύου ΟΣΕ), στην υλοποίηση αστικών παρεμβάσεων και στην εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε Ελλάδα και εξωτερικό».

Παράλληλα, με την αλλαγή του Καταστατικού και την πιστοποίηση αυτή επιτυγχάνεται ένας στρατηγικός στόχος για την εταιρεία που της επιτρέπει να έχει εξωστρέφεια στις δραστηριότητές της και να κινηθεί πλέον με δυναμικό τρόπο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, για την ανάληψη εργασιών και για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αποκομίζοντας έτσι και έσοδα για την εταιρεία.

Πιστοποίηση ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Πιστοποίηση ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση