Πρόσθετες Αρμοδιότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Πρόσθετες Αρμοδιότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία που διαθέτει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την παραγωγή μεγάλων έργων συγκοινωνιακών υποδομών, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Αρθρο 145, Ν.4070/ 10.4.2012) ενέταξε στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες της εταιρείας:

α.την υλοποίηση αστικών παρεμβάσεων, αναπλάσεων δημοσίων χώρων, πεζοδρομήσεων ή άλλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή των έργων αρμοδιότητας της εταιρείας, δηλαδή στο πλαίσιο των έργων Μετρό και Τραμ.
β.την εκπόνηση για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αντί αμοιβής, μελέτες μεταφορών, μελέτες συγκοινωνιακών έργων, οποιουδήποτε τύπου και σταδίου, μελέτες οργάνωσης και διαχείρισης, ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων έργων σε τρίτους.

resolute

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ συμμετέχει στο διάστημα Μαίου 2015 – Απριλίου 2018 ως πλήρης εταίρος στο κοινοτικό πρόγραμμα Horizon 2020 ‘RESilience management guidelines and Operationalization appLied to Urban Transport Environment’ (www.resolute-eu.org). Η συμμετοχή της εταιρείας έχει ως στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του δικτύου της σε περίπτωση καταστροφικών συμβάντων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο σύστημα μεταφορών της Αθήνας.

Με την πρώτη ρύθμιση επιλύεται ένα σημαντικό θέμα που αφορά στις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους στην περιοχή των οποίων κατασκευάζονται έργα Μετρό ή Τραμ, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει συχνά η ανάγκη υλοποίησης συνοδευτικών έργων, που είτε βελτιώνουν την προσβασιμότητα στους σταθμούς, είτε παρέχουν περιβαλλοντική προστασία στις περιοχές γύρω από τους σταθμούς, όπου λόγω της αυξημένης κινητικότητας και πρόσβασης οχημάτων στους σταθμούς κυρίως του Μετρό, παρατηρούνται συχνά κυκλοφοριακά προβλήματα ή ανεξέλεγκτες σταθμεύσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο. Με τη ρύθμιση λοιπόν αυτή δίνεται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ η δυνατότητα πραγματοποίησης παρόμοιων έργων βελτίωσης των συνθηκών προσβασιμότητας, καθώς και ανάπλασης – περιβαλλοντικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή των έργων.

Εξάλλου με τη ρύθμιση αυτή δίνεται επίσης η δυνατότητα στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να προωθήσει την υλοποίηση του έργου ανάπλασης της οδού Πανεπιστημίου και γενικότερα του κέντρου της Αθήνας σε συνδυασμό με την επέκταση του Τραμ από το Σύνταγμα μέχρι τα Α. Πατήσια (πλ. Αιγύπτου ως πρώτη φάση).

Με τη δεύτερη ρύθμιση αναγνωρίζεται η εμπειρία και η τεχνική ικανότητα του στελεχιακού δυναμικού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στη μελέτη και διαχείριση της κατασκευής (project management) σύνθετων και εξειδικευμένων έργων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα παροχής αντίστοιχων τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους. Σημειωτέον ότι με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι αμοιβής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, αποκομίζοντας έτσι έσοδα για την εταιρεία.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση