Χρηματοδότηση Γραμμής 4

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του έργου έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη).

Print Friendly, PDF & Email
No announcement available or all announcement expired.Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση