Πειραιάς

Πειραιάς

 

Επέκταση Μετρό προς Πειραιά

Η Επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό «Αγία Μαρίνα-Πειραιάς», η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη φάση κατασκευής, περιλαμβάνει σήραγγα μήκους 7,6 χλμ. και 6 νέους σύγχρονους σταθμούς (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς και Δημοτικό Θέατρο) καθώς και επτά ενδιάμεσα φρέατα εξαερισμού.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 730.000.000 ευρώ σε περιοχές του Δήμου Πειραιά και των Δήμων της ευρύτερης περιοχής (Νίκαια, Κορυδαλλός, Αγ.Βαρβάρα) που σήμερα έχουν έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ήδη στις 6 Ιουλίου 2020 παραδόθηκαν προς χρήση στο επιβατικό κοινό οι 3 πρώτοι σταθμοί Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια. Σημειωτέον ότι οι σταθμοί που παραδόθηκαν σε λειτουργία έχουν σχεδιαστεί από την Αττικό Μετρό Α.Ε. με προτεραιότητα στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και στη ασφαλή μετακίνηση των επιβατών στο δίκτυο Μετρό.

Με τη λειτουργία των τριών πρώτων σταθμών της επέκτασης προς Πειραιά υπολογίζονται σε 63.000 ημερησίως, οι πρόσθετες επιβιβάσεις συνολικά στο δίκτυο, ενώ οι κάτοικοι των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού και Νίκαιας έχουν στη διάθεση τους μια σύγχρονη γραμμή Μετρό.

Η λειτουργία των 3 πρώτων περίπου 2 έτη νωρίτερα από την ολοκλήρωση του συνόλου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό έχει σημαντικότατα οφέλη, κοινωνικό-οικονομικά και άλλα, όπως θετικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: μείωση κυκλοφορίας Ι.Χ. οχημάτων κατά 11.000 ημερησίως και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 60 τόνους ημερησίως.

Το σύνολο της Επέκτασης της Γραμμής 3 αναμένεται να δοθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του καλοκαιριού του 2022.

Με την ολοκλήρωση του έργου και τη θέση σε λειτουργία και των σταθμών Μανιάτικα, Πειραιάς και Δημοτικό Θέατρο προβλέπεται αύξηση της συνολικής επιβατικής κίνησης στο δίκτυο του Μετρό σε 132.000 πολίτες ημερησίως, μειώνοντας τόσο την κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων κατά 23.000 ημερησίως όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 120 τόνους ημερησίως. Σημειώνεται δε ότι ο συνολικός χρόνος από το Λιμάνι έως το Αεροδρόμιο θα διανύεται με το Μετρό σε μόλις 55 λεπτά.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι με την ολοκλήρωση του έργου, στο Σταθμό Πειραιά προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό Συγκοινωνιακό Κέντρο, συνενώνοντας λειτουργικά δυο γραμμές Μετρό (Γραμμές 1 και 3), το Λιμάνι, τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο και την Επέκταση του Τραμ προς Πειραιά (5,4 χλμ. μονής γραμμής και 12 σταθμοί), διευκολύνοντας έτσι τις μετεπιβιβάσεις μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς.

Επιπλέον, η σύνδεση που θα προκύψει μεταξύ του Λιμανιού του Πειραιά και του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέσω της Γραμμής 3 του Μετρό, θα προσδώσει ιδιαίτερα αναπτυξιακά οφέλη τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, όσο και στην Εθνική Οικονομία γενικότερα.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόοδος έργου

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΦΡΕΑΡ ΤΖΑΒΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας.   

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ      

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής.
 • Τοιχοποιίες – επιχρίσματα στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.
 • Βιομηχανικά δάπεδα στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης κύριας σήραγγας σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Δευτερογενή σκυροδέματα αποβαθρών.

ΝΟΤΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Κουμουνδούρου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας.
 • Τοιχοποιίες – επιχρίσματα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιφάνειας.
 • Κατασκευή περιμετρικού τοίχου στο όριο της απαλλοτρίωσης.

ΒΟΡΕΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Δημητρακοπούλου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Καθαίρεση κεφαλόδεσμου..

ΦΡΕΑΡ ΜΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σκυροδέτηση τελικής επένδυσης σήραγγας ΝΑΤΜ (θόλος + ανάστροφο τόξο).
 • Σκυροδέτηση πλάκας θεμελίωσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση οπλισμού και σκυροδέτηση περιμετρικών τοιχείων και πλάκας οροφής αντλιοστασίου του φρεατίου.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σκυροδέτηση κυρίως σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη εισόδου 1.
 • Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη εισόδου 2.
 • Κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (τοιχοποιίες, επιχρίσματα, χρωματισμοί, βιομηχανικά δάπεδα, τσιμεντοκονίες δαπέδων και τοποθέτηση πλακιδίων στο -3, γεμίσματος στο -2, μεταλλικές θύρες).
 • Τοποθέτηση ξυλοτύπου, οπλισμού και σκυροδέτηση κλιμάκων.
 • Υδροκαθαίρεση των διαφραγματικών τοίχων μεταξύ σταθμού και πρόσβασης 1, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων (-1).

ΦΡΕΑΡ ΡΟΛΟΙ & NATM ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Κατασκευή μόνιμης επένδυσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αφαίρεση ικριωμάτων
 • Επισκευές σκυροδεμάτων

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:                                                                              

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου

Σε αναμονή βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση θυρών στον Η/Μ όροφο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Καθαρισμοί
 • Επιχώσεις- συμπυκνώσεις στο επίπεδο οδού
 • Τοποθέτηση θυρών στον Η/Μ όροφο
 • Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχων στους χώρους προσωπικού (επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων)
 • Χρωματισμοί τοίχων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο αποβαθρών
 • Προεργασία βαφών στα κλιμακοστάσια 7 και 8
 • Συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Έργου

ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΤΑΘΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης, τοιχείων και πλάκας αποβαθρών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης και δευτερογενή σκυροδέματα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης, δευτερογενή σκυροδέματα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης    

Σε αναμονή βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Επιχώσεις – συμπυκνώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή συστήματος στήριξης ορθογρανιτώσεων στη σήραγγα πρόσβασης
 • Προεργασία για δευτερογενές σκυρόδεμα στη περιοχή έκθεσης βοτσαλωτού δαπέδου

ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

         Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Καθαίρεση κεφαλόδεσμου στο επίπεδο οδού
 • Επιχώσεις- συμπυκνώσεις
 • Χρωματισμοί φρέατος

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης.

 ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΝΑΤΜ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή μόνιμης επένδυσης

ΦΡΕΑΡ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το τελικό επίπεδο
 • Υδατοστεγάνωση, κατασκευή πλάκας θεμελίωσης και περιμετρικών τοιχείων έως -3,0

ΦΡΕΑΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σκυροδέτηση θεμελίωσης μόνιμης επένδυσης φρέατος
 • Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης συνδετήριας σήραγγας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Σκυροδετήσεις περιμετρικών τοιχείων φρεατίου (ολοκληρώθηκε έως -4,5)
Print Friendly, PDF & Email

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΦΡΕΑΡ ΤΖΑΒΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Τοιχοποιίες.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής.
 Τοιχοποιίες – επιχρίσματα στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.
 Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές στα επίπεδα -4, -3.
 Βιομηχανικά δάπεδα στα επίπεδα -4, -3, -2.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης κύριας σήραγγας σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Δευτερογενή σκυροδέματα αποβαθρών.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑΤΜ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Ολοκλήρωση εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης ανατολικού ανελκυστήρα.
 Ολοκλήρωση κατασκευής μόνιμης επένδυσης ανατολικού ανελκυστήρα σταθμού.

ΦΡΕΑΡ ΜΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Υδατοστεγάνωση συνδετήριας σήραγγας ΝΑΤΜ.
 Σκυροδέτηση τελικής επένδυσης σήραγγας ΝΑΤΜ (θόλος + ανάστροφο τόξο).
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδέτηση πλάκας θεμελίωσης (αντλιοστάσιο) και περιμετρικών τοιχείων.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Υδατοστεγάνωση κυρίως σταθμού.
 Σκυροδέτηση κυρίως σταθμού.
 Αφαίρεση του συνόλου των αντηρίδων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (τοιχοποιίες, επιχρίσματα, χρωματισμοί, γεμίσματα δαπέδων, βιομηχανικά δάπεδα).
 Τοποθέτηση ξυλοτύπου, οπλισμού και σκυροδέτηση εσωτερικών κλιμάκων.
 Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη πρόσβασης 1.
 Εκσκαφή εισόδου 2.
 Τοποθέτηση υδατοστεγάνωσης πλάκας οροφής.

ΦΡΕΑΡ ΡΟΛΟΙ & NATM ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Κατασκευή μόνιμης επένδυσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής φρέατος (ολοκληρώθηκε)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου

Σε αναμονή βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Τοποθέτηση θυρών στον Η/Μ όροφο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Καθαρισμοί
 Τσιμεντοκονία στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στον Η/Μ όροφο
 Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο αποβαθρών
 Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχων στους χώρους προσωπικού (επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων)
 Προεργασία βαφών στα κλιμακοστάσια 7 και 8

ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης, τοιχείων και πλάκας αποβαθρών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου

ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ
Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Επισκευές σκυροδεμάτων και πολυουρεθάνες

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση