Νέα γραμμής 4

Νέα

RFP-308/17 – «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄, «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»» – ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 3

RFP-308/17 – «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄, «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»» – ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 2

RFP-308/17 – «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄, «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»» – Α’ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ

RFP-308/17 – «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α’ «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»» – Α’ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 1

RFP-308/17 – «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α’ «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»»

Δείτε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (882 KB)

Δείτε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (2,86 ΜΒ)

Δείτε ΕΔΩ την Επιστολή Έγκρισης Παρατάσεων σε μορφή .pdf (320 KB)

Δείτε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (1,69 ΜΒ)

Δείτε ΕΔΩ τον Διαγωνισμό

RFP-308/17 – «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄, «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»» – ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 3

Δείτε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (882 KB)

RFP-308/17 – «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄, «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»» – ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 2

Δείτε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (2,86 ΜΒ)

RFP-308/17 – «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄, «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»» – Α’ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ

Δείτε ΕΔΩ την Επιστολή Έγκρισης Παρατάσεων σε μορφή .pdf (320 KB)

RFP-308/17 – «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α’ «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»» – Α’ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 1

Δείτε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (1,69 ΜΒ)

RFP-308/17 – «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α’ «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ»»

Δείτε ΕΔΩ τον Διαγωνισμό

Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση